in English
 
 
Opinto-oikeuden hakeminen

Erikoislääkärin koulutusohjelmaa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on Suomessa saanut oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (56/2015). Nämä oikeudet ja luvat myöntää Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirastolta (Valvira) lain  terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014) nojalla.
Erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeutta ei voida myöntää rajoitetun luvan perusteella, eli jos laillistus on määräaikainen ja/tai johonkin tiettyyn sairaalaan/terveyskeskukseen sidottu. 

Opinto-oikeutta haetaan siitä yliopistosta, jonka vastuualueella erikoislääkärikoulutus on tarkoitus pääosin suorittaa. Erikoislääkärikoulutuksen voi suorittaa vain yhdessä yliopistossa kerrallaan. Opinto-oikeuden hakemiselle ja sen yhteydessä tehtävälle ensimmäiselle ilmoittautumiselle ei ole asetettu määräaikaa.
 
Ole yhteydessä koulutusohjelman vastuuhenkilöön ennen opinto-oikeuden hakemista ja neuvottele hänen kanssaan koulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja henkilökohtaisesta erikoistumiskoulutuksen suunnitelmasta. Koulutusohjelman vastuuhenkilöt löytyvät opinto-oppaasta.
 
Opinto-oikeuspäätös toimitetaan tiedekunnan opintohallintoon. Kun opinto-oikeus on opiskelijapalveluissa viety opiskelijarekisteriin, lähetetään opiskelijalle tieto rekisteriin merkinnästä sekä käyttäjätunnuksen hankinnasta  ja oma kappale opinto-oikeuspäätöksestä.
 

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

1.8.2018 alkaen lukuvuosittainen ilmoittautuminen yliopistoon ei koske ammatillista jatkokoulutusta suorittavia.
 
Lääketieteellisessä tiedekunnassa erikoislääkärin 5- tai 6-vuotista koulutusta tai erikoishammaslääkärin 6-vuotista koulutusta suorittavilla ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 10 vuoden ajan, jonka jälkeen läsnäolo kirjataan tiedekunnan tarkastelun perusteella.
 
Lääketieteellisessä tiedekunnassa erikoishammaslääkärin 3-vuotista koulutusta, yleislääketieteen erityiskoulutusta tai erikoislääkärin lisäkoulutusohjelmaa suorittavilla ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 6 vuoden ajan, jonka jälkeen läsnäolo kirjataan tiedekunnan tarkastelun perusteella.
 
HUOM! Mikäli opiskelijalla on yksikin voimassaoleva perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeus (esim. tieteellisen jatkotutkinnon suorittaminen samanaikaisesti), hän ilmoittautuu sen mukaan lukuvuosittain.
 

Opinto-oikeudesta luopuminen

Asiasana:
Tagit: