in English
 
 
Opinto-oikeuden myöntäminen ja ilmoittautuminen
 

Opinto-oikeutta haetaan siitä yliopistosta, jonka vastuualueella erikoislääkärikoulutus on tarkoitus pääosin suorittaa.

Erikoislääkärikoulutuksen voi suorittaa vain yhdessä yliopistossa kerrallaan. Opinto-oikeuden hakemiselle ja sen yhteydessä tehtävälle ensimmäiselle ilmoittautumiselle ei ole asetettu määräaikaa.

Opinto-oikeuspäätös toimitetaan tiedekunnan kansliasta yliopiston opiskelijapalveluihin yliopistoon ilmoittautumista varten. Kun opinto-oikeus on opiskelijapalveluissa viety opiskelijarekisteriin, lähetetään opiskelijalle tieto rekisteriin merkinnästä sekä käyttäjätunnuksen hankinnasta  ja oma kappale opinto-oikeuspäätöksestä

Erikoistuvan lääkärin tulee olla läsnä olevana opiskelijana yliopistossa siihen asti, kunnes koulutus on suoritettu. Ilmoittautuminen tulee tehdä lukuvuosittain ilmoittautumisohjeiden mukaan. Tarkempia tietoja saa yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluista.

Asiasana:
Tagit: