in English
 
 
Erikoislääkärikoulutukseen suunnattavat kehitystoimenpiteet erikoisaloittain vuonna 2013 (isot erikoisalat)

Anestesiologia ja tehohoito

 • lokikirjan päivitys
 • torstaiseminaariin enemmän asiantuntijaluennoitsijoita
 • lehtiseminaarien aiheet tenttilehdistä
 • kiinnitetään enemmän huomiota erikoistuvien pitämien luentojen ohjaukseen

Geriatria

Kardiologia

 • vuosittainen kouluttajan arvio erikoistujan edistymisestä
 • koulutuksen ongelmakohtien paikkaaminen mahdollisuuksien mukaan

Kliininen hammashoito

Lastentaudit

 • Suomen Lastenlääkäriliiton koulutusvaliokunnalle ehdotetaan lokikirjan valtakunnallista yhtenäistämistä
 • kannustetaan entistä aktiivisemmin erikoistuvia lääkäreitä laatimaan kirjallinen koulutussuunnitelma jo koulutuksen alussa
 • pyritään vähentämään byrokratiaa tietyillä osastoilla  vetoamalla KELA:an lausuntojen vähentämisestä
 • pyritään uudessa sairaalassa siihen, että jokaisella erikoistuvalla lääkärillä olisi oma, rauhallinen työpiste
 • pyritään järjestämään aktiivivapaata pitkien sijoitusjaksojen yhteyteen, jotta erikoistuvat lääkäri ehtivät perehtyä kyseisen toimipisteen alan kirjallisuuteen

Naistentaudit ja synnytykset

 •  pohdittiin erikoistuvien mahdollisuutta vaikuttaa työtehtäviin/sijoittumiseensa koulutuksen näkökulmasta. Työtehtäviin ei voi vaikuttaa, mutta listojen suunnittelija pyrkii tekemään pidempiä sijoituslistoja. Myös senioreiden sijoitukset ovat lyhyitä. Äitiyspoliklinikan työjärjestyksiin erikoistuvat esittivät toivomuksen siitä, että potilaslistat menisivät tasaisemmin erikoistuvien ja erikoislääkäreiden vastaanotolle
 • myös amanuenssit sanelevat epikriisejä ja täten työllistyvät enemmän
 • uusien erikoislääkärien perehdytys on parantunut. Äitiysloman kaltaisten pidempien poissaolojen jälkeinen perehdytys ainakin muuttuneisiin käytänteisiin
 • laajempi sanelujen mahdollistaminen, koska työpöytää ei voi kaikille tarjota (Uteruksen käyttö erityisesti kurssiajan ulkopuolella on mahdollista). Sihteeri neuvottelee sanelukapulan järjestämisestä yhteen Uteruksen koneeseen, joten saneluita voi tehdä myös 12. kerroksessa
 • todettiin, että oppimispäiväkirjojen käyttöönotto on ollut hyvä ja toimiva ratkaisu operatiivisilla osastoilla. Pohdittiin niiden käyttöönottoa yleisestikin. Erikoistuvat voivat kirjoittaa niitä kun tuntevat saaneensa oppia tai kohdanneensa ongelmatilanteita (vähintään 3 kuukauden välein). Oppimispäiväkirjojen tarkastajana toimii ko. oppimisalueen sihteeri 

Ortopedia ja traumatologia

Psykiatria

 • kompetenssipohjaisen opetuksen kehittämisen jatkaminen
 • lähiohjauksen kehittäminen
 • erikoistumispaikkojen jyvittäminen opetusmahdollisuuksien mukaan 

Radiologia

 • tutorjärjestelmän ja lokikirjan käyttöönotto
 • toimipistekiertojen uudistus T2-sairaalan myötä
 • sektorijaksojen arviointi

Silmätaudit

 • uudelle erikoistuvalle lääkärille ensimmäisen puolen vuoden ajaksi oma seniori-tutor
 • erikoistuvat tapaavat 6 kk välein professorin henkilökohtaisessa palaverissa
 • lokikirjan käyttöönotto
 • perehdytyskansion tarkistus/uudistus

Sisätaudit

 • pyritään lisäämään erikoistuvien pitämiä poliklinikoita seniori taustatukena
 • tutorien nimeäminen automaattiseksi
 • koulutettavien arviointi kouluttajista systemaattiseksi
 • ulkomailla tapahtuvien koulutusjaksojen markkinointi
 • henkilökohtaisen työpöydän järjestäminen

Asiasana:
Tagit: