in English
 
 
Erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelmat

Opinto-oikeuden hakeminen
Lisäkoulutusohjelmat
Lisäkoulutusohjelmien kuulustelu
Valmistuminen
Lomakkeet
Yhteystiedot
Usein kysytyt kysymykset


Lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän(työnantajan) tarpeista  lähtevän erikoisalojen erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain  yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta  erityisosaamisesta.
 
Tiedekuntien lisäkoulutusjärjestelmän piiriin kuuluu pääsääntöisesti yhden erikoisalan syventävä  koulutus, johon sisältyy vähintään 2 vuotta käytännön palvelua. Lisäkoulutus on terveyspalvelujärjestelmän resurssien varassa toimivaa koulutusta.
Asiasana:
Tagit: