in English
 
 
Usein kysytyt kysymykset

Minulle on myönnetty opinto-oikeus, mutta en aio suorittaa koulutusta loppuun. Kuinka luovun opinto-oikeudestani?

Voit luopua opiskeluoikeudestasi Turun yliopistossa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yliopiston opiskelijakeskus Discoon.

Ohjeet opinto-oikeudesta luopumiseen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisten yleisten määräysten mukaan opinto-oikeus voi olla vain yhdessä yliopistossa, vain yhdelle erikoisalalle kerrallaan.

Haluan vaihtaa erikoisalasta toiseen, miten menettelen?

Täytä opinto-oikeuden hakulomake kuten aiemman opinto-oikeuden haun yhteydessä. Lomakkeen täyttämällä luovut samalla aiemmasta opinto-oikeudesta eikä sinun tarvitse täyttää erillistä opinto-oikeudesta luopumislomaketta. 

Voinko suorittaa samanaikaisesti erikoislääkärikoulutusta ja yleislääketieteen erityiskoulutusta? 
 
Voit suorittaa. 
 
Olen muuttamassa toiselle paikkakunnalle ja haluan vaihtaa opinto-oikeuteni toiseen yliopistoon. Mitä minun tulee tehdä?

Koulutusohjelman vaihtaminen tapahtuu siten, että opiskelija hakee opinto-oikeutta uudelle alalle ja luopuu aikaisemmasta. Vaihtaessaan tiedekuntaa erikoistuvan lääkärin tai hammaslääkärin on sekä ilmoitettava luopuvansa opinto-oikeudesta vanhaan yliopistoon että haettava opinto-oikeutta uudesta yliopistosta. 

Pitääkö työtodistuksessa näkyä poissaolot ja keskeytykset?

Kyllä. Poissaolot tarkastetaan työnantajan tekemästä työtodistuksesta, eikä koulutuksen valmistumiseen liittyvää hakemusta voida käsitellä, jos poissaolotiedot puuttuvat. Oma ilmoitus asiasta ei riitä.

En ole varma miten osa-aikainen palveluni lasketaan ja/tai miten poissaolot huomioidaan palvelujen laskemisessa. Mistä löydän ohjeita? 

Katso opinto-oppaasta kappale nimeltään Koulutusta ja palveluja koskevia yleisiä määräyksiä.
Opinto-oppaat

Millainen todistus minun tulee pyytää työpaikan ulkopuolisesta kurssista?

Osallistuminen on osoitettava erillisellä todistuksella, jonka tulee sisältää osallistujan nimi, kurssin ajankohta ja tuntimäärä sekä kurssin ohjelma. Jos virallista kurssitodistusta on vaikea saada, voit pyytää kurssin järjestäjältä esim. sähköpostitse tai paikan päällä kuittauksen siitä, että olet ollut läsnä kurssilla, ja liittää mukaan kurssiohjelman.

Sisältyykö erikoistumiskoulutukseeni säteilysuojelukoulutusta? 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa noudatetaan STUK:n ohjetta 1.7. Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa, ja sen liitettä 2. Kaikkien erikoistuvien hammaslääkärien ja säteilyn käyttöön osallistuvien erikoistuvien lääkärien tulee hankkia säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään 20 tuntia (tai 40 tuntia) viiden vuoden tarkastelujakson aikana.
Asiasana:
Tagit: