in English
 
 
Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

Opinto-oikeuden hakeminen
Säädökset ja koulutusta koskevat päätökset
Opinto-oppaat
Koulutuspaikat
Ohjeita opiskelijalle
Terveyskeskuspalvelu ja lokikirja
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus
Valmistuminen
Lomakkeet
Yhteystiedot
Usein kysytyt kysymykset


 
Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sosiaalivakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa.
 
Yleislääketieteen erityiskoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollonalalla toimivan henkilöstön kanssa.

Koulutukseen vaaditaan:
  • vähintään 9 kuukautta terveyskeskuspalvelua tiedekunnan hyväksymässä koulutus-terveyskeskuksessa palvelusuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään
  • vähintään 6 kk sairaalapalvelua tiedekunnan hyväksymässä koulutussairaalassa
  • enintään 6 kk muuta palvelua tiedekunnan hyväksymässä koulutuspaikassa (esim. tutkimus, varusmiespalvelu tai siviilipalvelu, jossain tapauksissa ulkomailla tehtyä palvelua)
  • 16 tunnin hallinnollinen koulutus (teoreettista koulutusta, jossa perehdytään suomalaiseen terveydenhuoltoalan hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään)
  • koulutuksen sähköisen arvioinnin suorittaminen terveyskeskuspalvelujaksosta.

Lisätiedot:
Kliininen opettaja Merja Ellilä,  puh. 029 450 4457 ja opintosihteeri Riitta Paju,
puh. 050 313 5216

Asiasana:
Tagit: