in English
 
 
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus
  • tutustu opinto-oppaan teoreettinen kurssimuotoinen koulutus 4.5.- kohdan tekstiin ja ohjeisiin ennen koulutushakemuksen tekemistä ​

  • ammatillinen jatkokoulutus (erikoislääkäri-, erikoishammaslääkärikoulutus) ja tohtorikoulutus, hallinnon moniammatillinen johtamiskoulutus sekä täydennyskoulutus

  • kurssin järjestäjä (oppiaine, klinikka yms.) hakee etukäteen lääketieteelliseltä tiedekunnalta kurssin hyväksymistä

  • haetaan erillisellä lomakkeella, jonka liitteenä on tilaisuuden ohjelma

Vain kurssihakemus –lomakkeella tehty anomus käsitellään. Vapaamuotoisia hakemuksia ei käsitellä.

 

Hakemuksesta tulee käydä ilmi: 

  • kurssin järjestäjät

  • tuntimäärä / opintopistemäärä

  • haettavat erikoisalat (ammatillinen jatkokoulutus)

  • kurssin vastuuhenkilö ja päätöksen palautusosoite

  • tieto tarvittavasta kirjallisuudesta, jos kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu 

HUOM! Tilaisuuden ohjelma on pakollinen liite. 

Lomakkeella tulee olla vastuuhenkilön allekirjoitus. Vain allekirjoitetut lomakkeet käsitellään.  Tallenna  ko. lomake esim. Acrobat Readerilla tiedostoksi omalle koneellesi niin voit täyttää sen. Täytä lomake, tallenna, tulosta, allekirjoita ja skannaa se alla olevaan s-postiin.  Ellei tallennus onnistu, täytä lomake tietokoneella, tulosta ja allekirjoita sekä tämän jälkeen skannaa ja lähetä allekirjoitettu hakemus sähköpostitse: pge-kurssihakemukset@utu.fi 

Vaihtoehtoisesti hakemus voidaan myös toimittaa postitse osoitteella:

Opintosihteeri Sanni Grönlund, ICT-City, Joukahaisenkatu 3-5 A,  20014 Turun yliopisto. Kuoreen tunnus: PGE-koulutushakemus.

Ammatillinen jatkokoulutus ja täydennyskoulutus:

 Kun kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi, ilmoitetaan hyväksytyt alat ja tuntimäärä kurssin järjestäjälle. Missä tahansa lääketieteellisessä tiedekunnassa hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi. Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulisi tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen Lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdessä. 
Asiasana:
Tagit:
 

 Lomake

 
 

  Koulutus

 

​ Ammatillinen jatkokoulutus ja täydennyskoulutus:

Kun kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi, ilmoitetaan hyväksytyt alat ja tuntimäärä kurssin järjestäjälle. Missä tahansa lääketieteellisessä tiedekunnassa hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi. Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulisi tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen Lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdessä.

Tohtorikoulutus:

Kun kurssi on hyväksytty lääketieteellisessä tiedekunnassa, ilmoitetaan hyväksytyt opintopisteet kurssin järjestäjälle.