in English
 
 
Ohjeet ja lomakkeet

1.8.2018 lukien tiedekunnassa käytetään tohtorikoulutuksen prosesseissa UGIS-portaalia, jossa on kunkin tohtorikoulutettavan tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot. UGIS-portaalissa tohtorintutkinnon eteneminen on ohjeistettu ja kukin tohtorikoulutettava voi sieltä tarkistaa tilanteensa ja ohjeistuksen. Myös ohjaajat, joilla on utu-tunnus, näkevät ohjattaviensa tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot UGIS:ssa.
Tietoja UGIS-portaalista (intranet)  

Siirry UGIS-portaaliin: https://ugis.utu.fi/

 

Ohjeistus väitöskirjaprosessista ja tohtorintutkinnon valmistumisesta Turun yliopistossa - Ohjeet väittelijälle

PDF-koosteet koko tohtorintutkintoprosessista sekä esitarkastus- ja väittelylupaprosessista Lääketieteellisessä tiedekunnassa - Prosessikuvaukset

 

Alla on koottuna linkit sivuille, joissa on asiakokonaisuuksittain Lääketieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutukseen liittyviä lomakkeita, ohjeita ja oppaita. Niitä käytetään joko opiskeluoikeushaun yhteydessä Saimi-järjestelmässä, UGIS-ympäristössä tai sähköisten järjestelmien ulkopuolella ohjeistuksen mukaan.  

Opinto-oppaat

Ohjeita ja lomakkeita tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta hakeville

Rekisteröintihakemukset 

Siirtymämenettely FT- ja TtT-tutkinnon jatko-opintojen laajuuden muuttuessa 1.8.2018 lukien 40 opintopisteeseen

Jatko-opintojen esimerkit ja lomakkeet

Väitöskirjaprosessi

 

Asiasana:
Tagit: