in English
 
 
Terveyden biotieteet
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK) pääaine on biolääketiede. Filosofian maisterin tutkinnon (FM) pääaine on lääkekehitystiede. Soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakea suoraan opiskelemaan maisterivaiheen opintoja erillisvalinnan kautta.

Turun yliopiston terveyden biotieteiden koulutusohjelman erityspiirteet

  • innovatiivinen ja opiskelijaläheinen
  • bio- ja translationaaliseen lääketieteeseen painottunut LuK -tutkinto
  • lääkekehityksen ja -tutkimukseen erityisvaatimuksiin räätälöity FM-tutkinto
  • opetuksessa hyödynnetään erityisvahvuusalueita (mm. Tautimallinnuskeskus (TCDM, PET-keskus ja muu biolääketieteellinen kuvantaminen)
  • paljon käytännönläheistä laboratoriotyöskentelyä pienryhmissä
  • stimuloiva ja kannustava koulutusympäristö sekä hyvät opiskelijan tukimekanismit (TUTKE)
  • erinomaiset työelämävalmiudet sekä jatkokoulutusmahdollisuudet filosofian tohtoriksi
Keywords: opetus;tutkimus;maisteriohjelmat;
Tags: "Pääaineopinnot, sivuaineopinnot;
 

 Intra >>

 
 
 

 TerBio mediassa