in English
 
 
Biolääketiede- ihmisen biologiaa
​Translationaallinen lääketiede pyrkii nopeasti soveltamaan
perustutkimuksen tuloksia potilaiden hoitoon.
 
Koulutusohjelmassa suoritetaan kaksi tutkintoa:
 
​1)​  Luonnontieteiden kandidaatti LuK (180 op, 3 vuotta) ​​​
 
p​ääaine biolääketiede - alempi korkeakoulututkinto, suomenkielinen ohjelma
 
Opinnot koostuvat mm. seuraavista opintokokonaisuuksista
  • Kemia, lääkeainekemia ja lääketieteellinen biokemia 
  • Ihmisen elinjärjestelmien rakenne ja toiminta
  • Solubiologia ja molekyylibiologia
  • Vertaileva anatomia ja fysiologia
  • Farmakologia ja toksikologia
  • Patologia ja tautimallinnus
  • Bioyrittäjyys 

2)   Master of Science MSc (120 op, 2 vuotta) 

pääaine Drug Discovery and Development Science (lääkekehitystiede) - ylempi korkeakoulututkinto, englanninkielinen maisteriohjelma

​Maisterivaiheen opinnoissa keskitytään uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen keksimiseen ja kehittämiseen.

Sekä kandidaatti- , että maisteritutkinnon opintojen sisältöjä voit tarkastella opinto-oppaasta.​​​​​​​​​​​


​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana: opetus;tutkimus;maisteriohjelmat;
Tagit: "Pääaineopinnot, sivuaineopinnot;
 

 Koulutusohjelma mediassa