in English
 
 
Tutkijalinjat
Tutkijalinjalla opiskelija saa tuntuman tutkimustyön perusteisiin ja hänellä on mahdollisuus päästä kokeilemaan tutkimustyön tekemistä ns. rotaatiojaksolla. Tohtorikoulutuksen osana vaadittavasta teoreettisen koulutuksen kokonaisuudesta suurin osa tai jopa koko opintokokonaisuus valmistuu tutkijalinjan aikana.
 
Lääketieteen alalla tutkijalinjoja on kaksi. Biolääketieteen tutkijalinjalla perehdytään  lääketieteelliseen perus- ja soveltavaan tutkimukseen. Tutkimusaloja ovat mm. immunologia, lisääntymislääketiede, reseptoritutkimus ja mikrobiologia. Kliinisellä tutkijalinjalla perehdytään kliinisen tutkimuksen menetelmiin ja keskeisiin tutkimusalueisiin.
 
Hoitotieteen tutkijalinjalla syvennetään tietämystä hoitotieteen tutkimuksista, asetelmista ja metodiikasta sekä saadaan valmiudet hoitotieteellisen väitöskirjatyön aloittamiseen.
​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: