in English
 
 
Laadunhallinta lääketieteellisessä tiedekunnassa

Laadunhallinta ja laatutyö Turun yliopistossa

Turun yliopiston laadunhallinnan tavoitteena on
  1. tukea ja varmistaa yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden ja vision toteutumista,
  2. ohjata toimintaa riittävän tarkan ja reaaliaikaisen seuranta- ja arviointitiedon varassa,
  3. kehittää yliopiston toimintaprosessien laatua ja vapauttaa akateemisen henkilöstön työaikaa perustehtäviin ja
  4.  tehdä yliopiston toiminnan keskeiset periaatteet ja korkea laatu näkyväksi.

Yliopiston laadunhallinnan välineenä toimii laatujärjestelmä, joka on kuvattu laatukäsikirjassa.

Tiedekunnassa toimii laatutyön ohjausryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida tiedekunnan laatutyötä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.

Lisäksi monilla yksiköillä on toiminnanohjauksen tukena käytössään myös yksikökohtaisia toimintakäsikirjoja.

 
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Tdk:n laatuasioiden yhteyshenkilö
Palvelupäällikkö 
Päivi Salonen
paivi.h.salonen(at)utu.fi
puh. 050 435 1268

 

 Lisätietoja