in English
 
 
Päätöksenteko
Johtokunnan tehtävänä on muun muassa kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista, hyväksyä opetussuunnitelmat. Johtokunta voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Tiedekunnassa on neljä laitosta. Laitoksia johtavat laitosjohtajat.

Valmistelijat ja toimikunnat huolehtivat johtokunnan ja dekaanin sekä laitosten johtajien toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta, toimeenpanosta ja tiedottamisesta.
Asiasana:
Tagit: