in English
 
 
Dosentin arvon hakeminen

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Yliopisto on antanut yleiset ohjeet dosentin arvoa hakevalle. Ohjeiden mukaan hakijan tulee olla ennen hakuprosessiin ryhtymistä yhteydessä sen laitoksen johtajaan, jonka profiiliin katsoo dosentin alan kuuluvan. Tämän jälkeen hakija toimittaa hakemuksen liitteineen tiedekuntaan.

Menettelytavat ja ohjeet dosentin arvon hakemiseksi on kuvattu erillisessä dosenttiohjeessa. Dosentin arvon hakemisessa apuna toimivat myös tiedekunnan ohjeistus ansioluettelon ja julkaisuluettelon laadinnasta sekä yliopiston ohjeistus portfoliosta.

Opetusnäytteen antaminen

Dosentuuria haettaessa sekä opetustehtävään otettaessa voidaan hakijaa edellyttää antamaan opetusnäyte. Lisätietoja opetusnäytteen antamisesta saa ao. laitokselta tai tiedekunnan ohjeesta. 

Dosenttitoimikunta

Kokoonpano 1.4.2018-31.3.2022 välisenä toimikautena
 • Puheenjohtaja, professori Jorma Toppari
 • Sihteeri, henkilöstösihteeri Anne Saarenpää
 • Jäsenet:
  • professori Eeva-Liisa Eskelinen
  • professori Juha Grönroos
  • professori Johannes Savolainen
  • professori Timo Närhi
  • apulaisprofessori Anna Axelin
 
 
 

​​​​​​​

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 
Anne Saarenpää, henkilöstösihteeri
Medisiinan palvelupiste
Medisiina, C7-kerros, Kiinanmyllynkatu 10, Turku
puhelin: 050 313 6771
sähköposti: ansaare@utu.fi

Postiosoite:
20014 Turun yliopisto

Ohjeita

Kokousaikataulu

 • 29.05.2018
 • 19.06.2018
 • 21.08.2018
 • 18.09.2018
 • 16.10.2018
 • 13.11.2018
 • 18.12.2018
Hakemukset toimitettava
2 viikkoa aiemmin.