in English
 
 
Dosentin arvon hakeminen

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Yliopisto on antanut yleiset ohjeet dosentin arvoa hakevalle. Ohjeiden mukaan hakijan tulee olla ennen hakuprosessiin ryhtymistä yhteydessä sen laitoksen johtajaan, jonka profiiliin katsoo dosentin alan kuuluvan. Tämän jälkeen hakija toimittaa hakemuksen liitteineen tiedekuntaan.

Menettelytavat ja ohjeet dosentin arvon hakemiseksi on kuvattu erillisessä dosenttiohjeessa. Dosentin arvon hakemisessa apuna toimivat myös tiedekunnan ohjeistus ansioluettelon ja julkaisuluettelon laadinnasta sekä yliopiston ohjeistus portfoliosta.

Opetusnäytteen antaminen

Dosentuuria haettaessa sekä opetustehtävään otettaessa voidaan hakijaa edellyttää antamaan opetusnäyte. Lisätietoja opetusnäytteen antamisesta saa ao. laitokselta tai tiedekunnan ohjeesta. 

Dosenttitoimikunta

Kokoonpano 1.4.2014-31.3.2018 välisenä toimikautena
 • Puheenjohtaja, professori Risto Huupponen
 • Sihteeri, hallintosuunnittelija Heidi Mattila
 • Jäsenet:
  • professori Jorma Toppari
  • professori Juha Grönroos
  • professori Johannes Savolainen
  • professori  Riitta Suhonen
  • professori Timo Närhi
 
 
 

​​​​​

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 
Henkilöstösuunnittelija
Taina Karjalainen
 
 
 
taina.karjalainen(a)utu.fi
 
02 333 5574
 

Ohjeita

 

Kokousaikataulu

 • 22.8.2017
 • 19.9.2017
 • 24.10.2017
 • 21.11.2017
 • 14.12.2017
Hakemukset toimitettava
2 viikkoa aiemmin.