in English
 
 
Maritta Välimäki
TtT, dosentti, professori ja sivutoiminen ylihoitaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri / PhD, RN, Professor, Nurse manager (part time),  Hospital District of Southwest Finland
 
Huone / room​
Puhelin / phone
Sähköposti / e-mail
 
​​A5042
+358 2 333 8495 or 040-6890546
 

 Julkaisut / Publications


 

Asiantuntijuus
Mielenterveys, vaikuttavuustutkimus, terveysteknologia, näyttöön perustuva toiminta

Biografia
Maritta Välimäki toimii professorina Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitoksella. Hän on toiminut laitoksella vuodesta 1991 lähtien, professorina vuodesta 2005. Vuonna 2010 hänet nimitettiin vierailevaksi professoriksi Iso-Britanniaan; University of London (Social Care at T. George’s, London) ja tätä ennen tutkimustoiminnan kunniajäseneksi vuosiksi 2004-2006; Kingston University, London.

Turun ja Tampereen yliopistoihin nimittämisen lisäksi hän on pitänyt lukuisia kursseja, luentoja, keynote -puheenvuoroja, konferenssiesityksiä ja seminaareja ympäri maailmaa. Hän johtaa motivoitunutta, aktiivisista opiskelijoista ja tutkijoista muodostunutta tutkimusryhmää.

Tutkimus
Välimäen varhainen tutkimus on keskittynyt hoidon tuloksellisuuteen ja laatuun. Viimeaikoina hän on julkaissut artikkeleita, jotka käsittelevät käyttäjälähtöisiä, tietotekniikkaa ja satunnaistettuja kontrolloituja tutkimusasetelmia sisältäviä aihealueita. Välimäki tekee yhteistyötä Cochrane Schizophrenia Groupi'in kanssa ja on Cochrane -katsausten kirjoittaja. Hän on hankkinut erityistietoutta Iso-Britanniasta näyttöön perustuvasta toiminnasta (University of Oxford) ja hoidon vaikuttavuudesta (Kings College).

Opetus
Tohtorikoulutus ja seminaarit, opiskelijoiden ohjaus.


Expertise
Mental health, outcome research, health technology, evidence-based practice

Biography
Maritta Välimäki is a professor at the University of Turku, Faculty of Medicine, Department of Nursing Science. She has been a member of the Faculty since 1991. She has worked as a professor since 2005. In 2010 she has been appointed as Visiting Professor at the University of London (Social Care at T. George’s, London), and before that an Honorary Research Fellow at Kingston University, London, UK (2004-2006). 

Besides holding appointments at the Universities of Turku and Tampere, she has also given courses, lectures, keynote addresses, conference presentations and seminars around the world.  She has a motivated research group with active students and researchers.

Research
Her early research focused on patients' perceptions on care, treatment outcomes and ethical issues among vulnerable patient groups and especially patients with mental disorders. Her later research has strengthened its focus on information technology, but has also expanded to include outcome research. Recently she has published articles including a user-driven design related to information technology and RCT studies. She is also working with Cochrane Schizophrenia Group, being a member of the Editorial Board and author of reviews. She has gained specialized knowledge in evidence based practice at the University of Oxford, and mental health economics at Kings College, UK.

Teaching
Doctoral courses and seminars, students' supervision.

 

Valikoituja julkaisuja / Selected publications

  1. Välimäki M, Korkeila J, Kauppi K, Kaakinen JK, Holm S, Vahlo J, Tenovuo O, Hämäläinen H, Sarajuuri J, Rantanen P, Orenius T, Koponen A. Digital Gaming for Improving the Functioning of People with Traumatic Brain Injury: A Randomized Clinical Feasibility Study. Journal of Medical Internet Research 2018; 19;20(3):e77. doi: 10.2196/jmir.7618.
  2. Välimäki M, Anttila K, Anttila M, Lahti M. Web-Based Interventions Supporting Adolescents and Young People With Depressive Symptoms: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Medical Internet Research 2017; 5(12):e180.  DOI: 10.2196/mhealth.8624.
  3. Kannisto K, Koivunen M, Välimäki M. Use of mobile telephone text message reminders in health care services: A narrative literature review. Journal of Medical Internet Research 2014; 17;16(10):e222. doi: 10.2196/jmir.3442.
  4. Välimäki M, Hätönen H, Adams CE. Mobile.Net: Mobile telephone text messages to encourage adherance to medication and to follow up with people with psychosis: methods and protocol for multicenter randomized controlled two-armed trial. Journal of Medicine Internet Research JMIR 2012; 1(2): e8 (doi:10.2196/respot.2136)
  5. Välimäki M, Hätönen HM, Lahti ME, Kurki M, Hottinen A, Metsaranta K, Riihimäki T, Adams CE. Virtual reality for treatment compliance for people with serious mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 10. Art. No.: CD009928. DOI: 10.1002/14651858.CD009928.
Asiasana:
Tagit: