in English
 
 
Terveystieteiden perustutkinnot

Koulutuksen tavoitteet

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen perustutkintoihin johtavan koulutuksen tavoitteiden määrittely perustuu tutkintoasetuksessa (794/2004) säädettyihin tavoitteisiin. Koulutuksen tehtävänä on tuottaa hoitotieteellisesti perusteltua osaamista yksilön ja yhteiskunnan terveyden edistämiseen ja hoitamiseen. Koulutuksesta valmistuneilla terveystieteiden kandidaateilla ja terveystieteiden maistereilla on valmiudet tieteellisesti perusteltuun, luovaan ja tulevaisuuteen suuntautuvaan toimintaan terveysalan eri tehtävissä. Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluva opettajankoulutus tuottaa lisäksi muodollisen pätevyyden opettajana toimimiselle sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa sekä alan muissa oppilaitoksissa

Tutkintojen yleisrakenne ja vaadittavat opinnot

Terveystieteiden kandidaatin ja terveystieteiden maisterin tutkinnot ovat kaksi erillistä tutkintoa, joiden pääaineena on hoitotiede. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat hoitotieteen pedagoginen asiantuntijuus (terveystieteiden opettaja) sekä hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen.
 
Hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen -suuntautumisvaihtoehdon asiantuntijuusalueita ovat

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Kandidaatin opinnot sisältävät hoitotieteen aineopintoja ja kandidaatintutkielman, sivuaineopintoja ja orientoivia opintoja. Tutkintoon hyväksiluetaan terveysalan ammattikorkeakoulututkinnosta 120 opintopistettä ja muusta terveysalan vastaavasta tutkinnosta 100 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto on edellytyksenä maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Terveystieteiden maisterin tutkinto

Terveystieteiden maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Maisterinopinnot sisältävät hoitotieteen syventäviä opintoja ja pro gradu -tutkielman, sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Maisterin tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden hakeutua jatkotutkintoihin johtavaan koulutukseen.
Asiasana:
Tagit:
 

 Publiikkipuheita