in English
 
 
Mielenterveyteen suuntautuva hoitotiede
mielenterveyskuva.jpg
Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella on alkanut uusi mielenterveyteen suuntautuva hoitotieteen asiantuntijuusalue-vaihtoehto (2014). Opinnoissa perehdytään mielenterveyshoitotieteen ajankohtaisiin kysymyksiin osana asiantuntija- ja johtamiskoulutusta.  Koulutuksella pyritään vastaamaan lisääntyneeseen tarpeeseen saada hoitotyöhön mielenterveyshoitotieteen asiantuntijoita.  Valmistuneet sijoittuvat erilaisiin asiantuntijatehtäviin, kuten tutkijoiksi, suunnittelijoiksi tai erilaisiin johtotehtäviin. Työllisyystilanne on hyvä koko Suomen alueella.
 

Opinnot

Mielenterveyteen suuntautuvan hoitotieteen opinnot (30 op) sisältävät teoreettisia opintoja ja harjoittelua. Opinnot sijoittuvat kolmen lukuvuoden ajalle. Lisää opinnoista tästä.
 

Tutkimus 

Turun yliopiston hoitotieteen laitos tekee aktiivisesti tutkimusta yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten yliopistojen sekä terveydenhuollon ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä käytännön terveydenhuollossa ja potilaan hoidon eri vaiheissa.
 
Tutkimusprojekteista löydät lisää tietoa tästä ja valmistuneista opinnäytetöistä lisää tästä
 
Asiasana:
Tagit: