in English
 
 
Lainsäädäntö
Säädökset koskevat eläimiä kasvattavia, toimttavia ja käyttäviä laitoksia.
Laki koskee kaikkia selkärankaisia ja niiden itsenäisesti ruokailevia toukkamuotoja, sekä nisäkkään sikiöitä tavanomaisen kehityksen viimeisen kolmanneksen aikana sekä pääjalkaisia eläimiä.

Eläinten käyttäminen tieteellisessä tutkimuksessa on luvanvaraista. Luvan myöntämisestä päättää valtioneuvoston asettama hankelautakunta, jossa on tutkijoilla, eläinlääkäreillä, eläintenhoidon ja  eläinsuojelun tai etiikan asiantuntijoilla yhtä suuri edustus. Lautakunnan puheenjohtajana toimii juristi.
  • ​Elävää eläintä ei saa käyttää tutkimuksissa, mikäli sama tulos on saavutettavissa muilla menetelmillä.
  • Laki koskee eläinten käyttöä, jossa tutkimustarkoituksessa tehtävä toimenpide voi aiheuttaa eläimelle neulanpistoon verrattavissa olevaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai haittaa.
  • Toimenpiteitä eläimille saa tehdä vain viranomaisten hyväksyminä ja heidän valvonnassaan.
  • Tieteellisen tarkoitukseen kasvatettavia eläimiä saa hoitaa ja käyttää vain siihen koulutuksen saaneet  henkilöt.
​​​
Asiasana:
Tagit:
 

 Linkkejä: