in English
 
 
Laitoksen henkilökunta

Toiminnanharjoittajalla on oltava toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä määrä pätevää henkilöstöä. Toiminnanharjoittajan on nimettävä toiminnasta vastaava henkilö joka huolehtii siitä, että toiminnassa noudatetaan säädettyjä ja määrättyjä vaatimuksia.

Henkilöllä, joka tekee toimenpiteitä, hoitaa tai lopettaa eläimiä, on oltava osoitettuna riittävät tiedot ja taidot tehtävän suorittamiseksi ennen siihen ryhtymistä. 

Toiminnanharjoittajalla on oltava eläinten lääkintää sekä terveyden- ja sairauden hoitoa varten asianmukaisesti järjestetty eläinlääkintähuolto. 

Hankkeen saa suunnitella tarkoitukseen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on lisäksi suorittanut eläinten käyttöä tieteellisiin ja opetustarkoituksiin koskevat opinnot.

Asiasana:
Tagit: