in English
 
 
Toimintaa harjoittava laitos

Eläinten pitopaikkaa ja hoitoa koskevat vaatimukset on säädetty laissa lajikohtaisesti.

Jos laitoksessa pidetään eläimiä tai mikro-organismeja, joiden perimää on muokattu keinotekoisesti, toimintalupa on saatava  myös geenitekniikkalautakunnan viranomaisilta.

Laitos pitää kirjaa sinne tuoduista, sieltä lähetetyistä, siellä syntyneistä ja lopetetuista eläimistä sekä laitoksessa suoritetuista toimenpiteistä ja niiden vakavuudesta sekä toimenpiteisiin käytetyistä eläinmääristä lajeittain.

Eläintilojen ympäristöolosuhteista, laitteiden ja hoitovälineistön toimintahäiriöistä, eläinlääkärin käynneistä, eläinten sairastumisista ja eläimille tehdyistä toimenpiteistä laitoksella on oltava yksityiskohtainen kirjanpito.

Toiminnanharjoittajan on nimettävä hyvinvointiryhmä, johon kuuluu laitoksesta vastaava henkilö, tai henkilöt, nimetty eläinlääkäri tai muu asiantuntija sekä käyttäjälaitoksissa ainakin yksi tutkimuksen edustaja.


​​

Asiasana:
Tagit: