in English
 
 
Viranomaisvalvonta

Hankelupaehtojen noudattamista ja laitosten toimintaa valvovat Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastot.Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten hoito- ja ympäritöolosuhteista on annettu tarkempia määräyksiä valtioneuvoston asetuksissa.  Läänineläinlääkäri tekee tarkastuskäyntejä laitoksiin ja hänellä on oikeus seurata toimenpiteiden suorittamista.

Laitoksen velvollisuus on huolehtia siitä, että toiminta on säädösten ja lupaehtojen mukaista. Laitoksen henkilökunta valvoo lupaehtojen noudattamista ja seuraa eläinten hyvinvointia toimenpiteiden  aikana.

Eläinten käyttöä seurataan myös keräämällä vuosittain tilastot käytettyjen eläinten määristä toimenpiteissä. Tilastoihin kerätään tiedot laitos- ja maakohtaisesti EU:n jäsenmaista. Tilastoista selviää lajeittain käytettyjen eläinten alkuperä sekä lajikohtaiset määrät eri tutkimusaloilla.

Eläimet joiden perimää on muokattu keinotekoisesti, ovat eläinsuojeluviranomaisten ja geenitekniikkalautakunnan valvonnassa.
 
Asiasana:
Tagit: