in English
 
 
Tietoa eläinten käytöstä tutkimuksessa
  • Käytettävät eläimet ovat yleensä tavoitekasvatettuja eli tutkimustarkoitusta varten tuotettuja. Ylivoimaisesti suurin osa eläimistä on jyrsijöitä, lähinnä hiiriä.
  • Tutkimuksessa käytetään luonnonvaraisia, tuotanto- tai lemmikkieläimiä ainoastaan kun etsitään keinoja parantaa kyseisten lajien elinolosuhteita tai sairauksia.
  • Eläimiä käytetään myös   tutkimuksissa, joita viranomaiset edellyttävät ennen uusien lääkkeiden ja kemikaalien myyntiluvan hyväksymistä. Tutkimusten avulla saadaan tietoa uusien aineiden  käyttöturvallisuudesta ja voidaan suojella ihmisiä ja eläimiä sekä ympäristöä niiden haittavaikutuksilta.
Biologisia ilmiöitä tutkitaan mittaamalla ja tekemällä havaintoja eri tasoilla alkaen molekyyli- ja solutasosta kokonaisen elävän organismin ja sen ympäristön tasolle
saakka. Tutkimusmentelmä valitaan aina mielenkiinnon kohteena olevan tutkittavan tason perusteella.
  • Solutasolla tehtävästä ns. in vitro tutkimuksesta saadaan tietoa solutason tapahtumista.
  • Kun halutaan tietää, mitä elävän ihmisen  tai eläimen elintoiminnoissa  tapahtuu, tutkimuskohteena on oltava elävä ihminen tai eläin.
Monimutkaisten biologisten ilmiöiden ja niihin vaikuttavien perintö- ja ympäristötekijöiden vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen  tarvitaan tietoa kaikilta tasoilta.
  • In vivo tutkimuksissa  eläimelle  esim.  annetaan tutkittavaa lääkeainetta  ja mitataan sen  vaikutusta eläimen elintoimintoihin,  mitä ei voida tehdä koeputkessa. Tutkimuksen päätteeksi eläin yleensä lopetetaan ja sen elimistä, kudoksista ja soluista saadaan lisää tietoa tutkittavan lääkemolekyylin vaikutuksista kudostasolla.
Asiasana:
Tagit: