in English
 
 
Eläinten käyttö ja moraali
Ihminen käyttää eläimiä hyväkseen myös etsiessään uutta tietoa, jonka avulla voidaan edistää ihmisen, eläinten ja ympäristön hyvinvointia.
  • Ihmisen hyväksikäyttämä eläin elää aina ihmisen ehdoilla.
  • Ihminen päättää, minkälaisissa olosuhteissa hänen vastuullaan oleva eläin elää.
  • Ihminen päättää, annetaanko eläimen lisääntyä ja hoitaa jälkeläisiään.
  • Ihminen  päättää, missä vaiheessa eläin lopetetaan.
Eläinten käyttämistä tutkimukseen pidetään eettisesti vaikeana, koska tutkimustoimenpiteet saattavat joissakin tapauksissa aiheuttaa eläimelle kipua, tuskaa, kärsimystä tai haittaa. Eläimelle saatetaan  aiheuttaa tarkoituksella tutkittava sairaus, joka haittaa sen hyvinvointia tai eläintä käytetään ihmisen asemasta uusien hoitomentelmien  ja  aineiden haittavaikutuksien testaamisessa..

Yhteiskunta pyrkii lainsäädännön ja valvonnan avulla varmistamaan, että eläimille ei aiheuteta tarpeetonta kärsimystä.

Tutkija joutuu aina perustelemaan tutkimuksensa tarpeellisuuden ja suunnittelemaan toimenpiteet siten, että niistä eläimelle aiheutuva haitta on mahdollisimman huomaamaton ja lyhytaikainen. Kirurgiset toimenpiteet suoritetaan aina anestesiassa ja eläinten kipua lääkitään huolella. Eläimet lopetetaan humaanilla tavalla.
  • Valtioneuvoston asettama hankelautakunta puntaroi luvasta päättäessään tutkimuksesta odotettavaa hyötyä ja eläimelle aiheutuvaa haittaa. Lupaa ei myönnetä, jos haitta arvioidaan huomattavaksi mutta hyöty vain vähäiseksi.
  • Hankelautakunta valvoo, että hyväksyttävä tutkimus on suunniteltu parhaalla mahdollisella tavalla ja tutkimus tehdään mahdollisimman pienellä määrällä eläimiä ottaen huomioon tutkimuksen tavoitteet.
  • Hankkeelle ei myönnetä lupaa, jos vastaava tieto on saavutettavissa ilman elävien eläinten käyttöä.
Asiasana:
Tagit: