in English
 
 
Eläinten käyttöä korvaavat menetelmät
  • Koulutuksessa ja opetuksessa sekä sairauksien toteamisessa eläinten käyttö voidaan jo suurimmaksi osaksi korvata audiovisuaalisia välineitä käyttäen tai diagnostiikkaan kehitettyjen tutkimuslaitteistojen ja laboratoriomenetelmien avulla.
  • Alustavia arvioita uuden lääkemolekyylin vaikutuksista solutasolla tehdään kehittyneiden tietokonemallinnusten avulla (QSAR) lääkekehityksen alkuvaiheessa.
  • Lääkkeen tai kemikaalin mutageenisyyttä (vaikutuksia solun geeneihin) tutkitaan bakteeriviljelmissä.
  • Solu- ja kudosviljelmien avulla tehdään alustavia arvioita aineiden toksisuudesta (myrkyllisyydestä) solu- ja kudostasolla.
  • Voimakkaasti emäksisten tai happamien kemikaalien ihoa ja limakalvoja vaurioittavat vaikutukset tiedetään tutkimattakin.

Elävien eläinten käyttämistä toksisuuskokeissa eli lääkkeiden ja muiden kemikaalien turvallisuuden arvioinnissa pidetään vaikeimmin eettisesti hyväksyttävänä tutkimusalueena, vaikka siitä saatava hyöty on ilmeinen ihmisten, eläinten ja ympäristön suojelemiseksi.

  • Turvallisuustesteille on pyritty kehittämään 1980-luvulta alkaen korvaavia ns. vaihtoehtoisia mentelmiä eläinkokeiden tilalle. Eurooppalainen katto-organisaatio ECVAM kerää tietoa tätä koskevasta tutkimuksesta ja validoi uusien menetelmien luotettavuutta.
  • Joitakin eläinkokeita korvaavia mentelmiä on jo hyväksytty ja uusia pyritään kehittämään eri tutkimuslaitoksissa.

Kosmetiikan testaaminen eläimillä

  • EU-direktiivi kieltää periaatteessa eläinten käyttämisen  kosmeettisten aineiden turvallisuuden testaukseen.
  • EU-maihin ei saa enää tuoda kosmeettisia tuotteita, joita on testattu eläinkokeissa.
  • Kosmeettisiin tuotteisiin  lasketaan kuuluviksi kauneudenhoitotuotteiden lisäksi päivittäishygieniassa käytettävät tuotteet.
Eläinten käyttötarkoituksesta on Euroopassa kerätty tilastoja vuodesta 1985 alkaen. Niiden perusteella Suomessa ei ole käytetty yhtään selkärankaista eläintä kosmeettisten aineiden turvallisuuden testaamisessa.
Asiasana:
Tagit: