in English
 
 
Eläinten käyttö

Eläinten käyttötarkoitus

Suurin osa eläimistä käytetään biologiseen perustutkimukseen. Seuraavaksi eniten eläimiä käytetään ihmis- ja eläinlääkkeiden tutkimus- ja tuotekehittelyyn. 

Esim. lääkkeiden, eläinlääkkeiden, maataloudessa, kotitalouksissa tai teollisuudessa käytettävien kemikaalien turvallisuuden arviointiin eli toksisuuden määrittämiseen viranomaisten vaatimissa tutkimuksissa käytetään Suomessa n. 1% eläimistä. 

Vuodesta 1985 alkaen kerättyjen eläinten käyttötilastojen mukaan Suomessa ei ole tehty yhtään testiä eläimillä kosmeettisten aineiden turvallisuuden varmistamiseksi. Kosmetiikan teollisuus on käyttänyt ja käyttää tuotteissaan raaka-aineita, joiden turvallisuus on tutkittu aikaisemmin muussa yhteydessä.​


 
​​​
Asiasana:
Tagit:
 

 Linkkejä: