in English
 
 
Koulutuksen laatu

Hyvä opetus antaa eväät oppimaan oppimiselle: tutkintomme valmistavat työelämään, jossa muutos on pysyvää. Tieto opitaan aidossa ympäristössä ja sen kriittiseen arviointiin koulutetaan.

Tiedekunnan koulutus perustuu Turun yliopiston strategiaan. Yliopiston strategian perusteella on laadittu lääketieteellisen tiedekunnan strateginen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman laatimisessa ovat olleet mukana niin henkilökunta kuin opiskelijatkin.

Opetussuunnitelmat

Turun yliopistossa opetussuunnitelmat ovat kaksivuotisia. Opetussuunnitelmien laadinta tapahtuu tiedekunnan johtamana. Kussakin tutkinto-ohjelmassa opetussuunnitelma laaditaan erikseen.
Osaamistavoitteiden laatiminen ja tarkistaminen on opettajakunnan tehtävä. Opetuksen linjakkuus nivoo yhteen tavoitteet, opetusmenetelmät ja arvioinnin.

Pedagoginen koulutus

Tarjoamme lääketieteellisen tiedekunnan opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden tarpeisiin räätälöityä pedagogista koulutusta.

Opiskelijoiden ohjaus ja hyvinvointi

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden opinto-ohjauksesta huolehtivat perustutkintokoulutuksen vastuuhenkilöt tiedekunnassa, hoitotieteen, LL- ja HLL -tutkintojen sekä biolääketieteen opintoneuvojat, mentorit, opetushoitajat, opiskelijatuutorit ja kurssin isäntä (LL-, HLL- ja biolääketieteen koulutusohjelmissa).

Koulutuksen arviointi

Lääketieteellinen tiedekunta kerää säännöllisesti palautetta tiedekunnan opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista. Koulutusta kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, joten opiskelijapalautteen avulla saadaan opiskelijoiden näkemykset opetuksesta esille.

Työelämäyhteydet

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelu on kliinisessä vaiheessa varsin käytännönläheistä. Yhteyksiä työelämään on opinnoissa luonnostaan.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon työelämävastaavuutta varmistaa osaltaan työelämäneuvottelukunta, jossa erityisesti perusterveydenhuollon lääkärit ovat edustettuina.

Opetuksen hajauttaminen

Lääketieteen peruskoulutuksen opetusta on hajautettu myös yliopistosairaalan ulkopuolelle. Tämä osaltaan lisää tutkinnon työelämävastaavuutta.
 
 

 

Asiasana:
Tagit: