in English
 
 
Alle kolme prosenttia tekee yli puolet rikoksista
​Turun yliopiston tiedote 10.12.2013
 
– Rikosaktiivisimman ryhmän varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisevä auttaminen on kriminaalipolitiikan perinteinen, suuri haaste. Siihen ei kuitenkaan ole tähän mennessä pystytty täysin vastaamaan. Kustannustehokas rikoksentorjunta kuitenkin edellyttää sekä varhaista tunnistamista että ennalta ehkäisevää auttamista, hankkeen johtava tutkija, kriminologian dosentti Henrik Elonheimo sanoo.

Elämänkaarikriminologi profiloi rikoskierteelle altistuvia

Kehityksellistä elämänkaarikriminologiaa edustava FinnCrime tarjoaa apuvälineitä rikosriskissä olevien tunnistamiseen jo lapsuudessa. Hankkeessa selvitetään muun muassa, ovatko esimerkiksi talous-, väkivalta- tai seksuaalirikoksiin syyllistyvien varhaiset riskit keskenään erilaisia.
 
Tutkimuksen seuranta on toteutettu kansainvälisestikin poikkeuksellisen pitkällä aikavälillä, tutkittavien joukko on harvinaisen suuri, tutkittavat ovat tavanomaisesti tutkittavia nuorempia ja tutkittavaksi on miesten rinnalla otettu aiemmista tutkimuksista poiketen tasaveroisesti myös naisia.
 
Seurantaa varten on saatu tietoja tutkittavien henkilöiden psykososiaalisia taustatekijöistä ajalta, jolloin he olivat kahdeksanvuotiaita sekä poliisilta rikostiedot samojen henkilöiden rikosepäilyistä heidän ollessa 15–30-vuotiaita eli ajanjaksolta, jolle rikosura useimmiten ajoittuu.
 
– Edeltävissä väestötason seurantatutkimuksissa aineistokoko on yleensä ollut riittämätön erilaisten rikoslajien tutkimiseen. Lisäksi tutkimushenkilöt ovat niissä usein jo huomattavasti iäkkäämpiä. Yhteiskunta on muuttunut niin paljon viime vuosikymmeninä, että tulokset saattavat olla hyvinkin erilaisia esimerkiksi 1950-luvulla ja kolme vuosikymmentä myöhemmin syntyneillä, huomauttaa Elonheimo, jonka tutkimus seuraa vuonna 1981 syntyneitä suomalaisia.
 
FinnCrime-tutkimukseen on sisällytetty molemmat sukupuolet, sillä naisten rikollisuuden riskitekijöistä ja kehityksestä eri ikäkausina on varsin niukasti tutkimustietoa.
 
 – Naisten rikollisuuden tutkimus on kuitenkin tärkeää, koska se on yleistynyt. Erityisesti naisiin kohdistuvien interventioiden avulla voidaan vaikuttaa myös seuraavaan sukupolveen.

Tutkimus sai Koneen Säätiön apurahan

Koneen Säätiö on myöntänyt FinnCrime-työryhmälle ensi vuodelle 78 135 euron tutkimusapurahan rikoskäyttäytymisen esiintyvyyden ja riskitekijöiden selvittämiseen. Kolmivuotista hanketta johtaa professori André Sourander ja koordinoi Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus.
 
Hanke on jatkoa Elonheimon väitöstutkimukselle, joka keskittyi poikien nuorisorikollisuuteen.
Asiasana:
Tagit: