in English
 
 
Lasten kipuoireet ja uniongelmat lisääntyneet selvästi (Väitös LL Terhi Luntamo, 24.5.2013)
Turun yliopiston väitöstiedote 15.5.2013
 
Luntamon tutkimuksen mukaan lapset kärsivät vuonna 2005 noin kaksi kertaa useammin päänsärky-, vatsa- ja muista kipuoireista sekä uniongelmista ja väsymyksestä kuin vuonna 1989.
 
– Yhä tavallisempaa oli myös, että sama lapsi kärsi useammasta oireesta. Vuonna 1989 kahdesta oireesta kärsi 17 prosenttia lapsista, kun vastaava luku vuonna 2005 oli 31 prosenttia, Luntamo kertoo.
 
Erilaiset kivut ja uniongelmat esiintyivät usein samoilla lapsilla. Oireilevilla lapsilla oli myös keskimääräistä enemmän psykososiaalisia vaikeuksia, mm. kiusatuksi tulemisen kokemuksia, psyykkisiä oireita ja päihteidenkäyttöä.

Lapsuusiän kipuoireilu riskitekijä myöhemmille psyykkisille vaikeuksille

Lapsen itsensä ilmoittama päänsärky ja vanhemman ilmoittama lapsen vatsakipu lisäsivät tutkimuksen mukaan riskiä myöhempään masennuslääkkeiden käyttöön.
 
– On kuitenkin huomattava, että selkeällä enemmistöllä oireilevista lapsista ei esiintynyt masennuslääkkeiden käyttöä. Tutkimuksessa todettiin myös, että merkittävä osa lasten raportoimista kivuista jäi heidän vanhemmiltaan huomaamatta, Luntamo sanoo.
 
Saadut tulokset ovat merkittäviä, koska aikaisempia tutkimuksia alakouluikäisten lasten kipujen ja uniongelmien esiintyvyyden muutoksista tai kipujen yhteyksistä aikuisiän psyykkiseen vointiin ei juuri ole.
 
– Terveydenhuollon henkilöstön tulisi kysyä kivuista ja uniongelmista kärsiviltä lapsilta myös muita mahdollisia oireita ja psykososiaalisia vaikeuksia. Kysymykset tulisi osoittaa myös lapselle itselleen, ei vain vanhemmille, Luntamo painottaa.
Luntamon mukaan jatkossa olisi tärkeää selvittää, miksi oireet ovat yleistyneet ja mitkä tekijät lisäävät kivusta kärsivän lapsen riskiä myöhempiin psyykkisiin vaikeuksiin.
 
– Tällainen tieto on keskeistä ehkäisevien ja hoitavien toimenpiteiden suunnittelemiseksi.
 
Väitöskirjatutkimuksessa kartoitettiin kyselylomakkein 8-vuotiaiden lasten oireiden yleisyyttä vuosina 1989, 1999 ja 2005. Kunakin vuonna tutkimukseen osallistui noin 1000 Varsinaissuomalaista lasta. Oireiden yhteyksiä toisiinsa ja psykososiaalisiin tekijöihin tutkittiin edellä mainittujen kahdeksanvuotiaiden lasten ja noin 2500 Salolaisen ja Rovaniemeläisen yläkoululaisen keskuudessa. Koko maan laajuisesti kerättiin noin 6000 tutkittavalta tietoja kivuista kahdeksan vuoden iässä sekä rekisteripohjaisia tietoja masennuslääkkeiden käytöstä 24 ikävuoteen mennessä.
 
**
Perjantaina 24. toukokuuta 2013 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Sirkkala, Janus-sali, Kaivokatu 12) julkisesti tarkastettavaksi lääketieteen lisensiaatti Terhi Tuulikki Luntamon väitöskirja ”Pain symptoms and sleep problems among school-aged children. Long-term prevalence changes, and pain symptoms as predictors of later mental health” (Koululaisten kipuoireet ja uniongelmat. Esiintyvyyden pitkän aikavälin muutokset ja kipuoireiden yhteys myöhempiin psyykkisiin vaikeuksiin). Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Kaija Puura Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Andre Sourander.
 
LL Terhi Luntamo on syntynyt vuonna 1977 Porissa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1996 Porin Suomalaisesta Yhteislyseosta. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 2002, lastenpsykiatrian erikoislääkäriksi 2010 ja perhepsykoterapeutiksi 2012 Turun yliopistosta. Luntamo toimii erikoislääkärinä / konsultoivana lääkärinä Turun kaupungin Lasten ja nuortenpsykiatrian poliklinikassa ja tutkijana Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa. Väitös kuuluu lastenpsykiatrian alaan.
 
Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: https://www.doria.fi/handle/10024/90310
Asiasana:
Tagit: