in English
 
 
Keskuksen tutkimustoiminta
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimuksellinen painopiste on varhaiskehityksen ennaltaehkäisevässä mielenterveyden häiriöiden tutkimuksessa sekä terveyspalveluiden kehittämistä hyödyttävän tutkimustiedon tuottamisessa.
 
Ihmisen psyykkinen terveys on jatkumo, jonka muovautuminen alkaa jo ennen hedelmöittymistä ja jatkuu sikiökauden, synnytyksen, lapsuuden ja nuoruuden kautta aikuisuuteen asti. Tavoitteemme on, että hyvinvointiin ja mielenterveyteen kohdistuvia riskejä voidaan tunnistaa, mitata ja ennaltaehkäistä tulevaisuudessa yhä paremmin.

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimustoiminta jakautuu epidemiologiseen rekisteritutkimukseen ja interventiotutkimukseen.
Asiasana:
Tagit: