in English
 
 
SSRI-tutkimus (SSRI Pregnancy Safety Study)
​Vuosittain noin 15 prosenttia raskaana olevista naisista kärsii hoitoa vaativasta masennuksesta. Masennuksen hoitoon käytetään yleisesti ns. SSRI-lääkkeitä (selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä), jotka vaikuttavat aivojen serotoniinaineenvaihduntaan. Serotoniini on aivojen välittäjäaine, joka vaikuttaa mm. mielialaan. Viimeisen vuosikymmenen aikana masennuksen hoitoon määrättyjen SSRI-lääkkeiden kulutus on kasvanut merkittävästi niin Suomessa kuin useissa muissakin maissa. Nykyisin noin kolme prosenttia naisista turvautuu SSRI-lääkitykseen odotusaikana.
 
Lääkeryhmän teratogeenisistä eli epämuodostumia aiheuttavista vaikutuksista on saatu aiemmissa tutkimuksissa ristiriitaisia tuloksia, ja niiden käytön muista seurauksista, kuten lyhyen ja pitkän aikavälin riskeistä sairastua neuropsykiatriseen häiriöön, tiedetään vähän.

Tutkimuksen tavoitteet:

  • Tutkia SSRI-lääkityksen raskaudenaikaisen käytön ja raskauskomplikaatioiden välistä yhteyttä.
  • Arvioida sikiön altistumista SSRI-lääkitykselle ja tämän vaikutuksia lapsuus- ja nuoruusiässä ilmeneviin neuropsykiatrisiin häiriöihin.
  • Selvittää, onko lapsen altistuminen tietyille neuropsykiatrisille riskeille kytköksissä siihen, missä vaiheessa raskautta SSRI-lääkitystä käytetään.
 
Tutkimuksemme on ensimmäinen väestöpohjainen syntymäkohorttitutkimus, jossa tutkitaan sikiön altistumista SSRI-lääkkeille ja tämän altistumisen yhteyttä lapsen myöhempään kehitykseen.
 
Tutkimuksen epidemiologinen osa toteutetaan yhteistyössä THL:n ja Helsingin yliopiston kanssa ja siinä hyödynnetään syntymärekisteriä, epämuodostumarekisteriä, hoitoilmoitusrekisteriä sekä Kelan lääkeostorekisteriä. Aineisto kattaa noin 11 000 lääkitykselle altistuneen lapsen tiedot. Tutkimuksen kokeellinen ja kliininen osa toteutetaan Columbian yliopistossa New Yorkissa, missä järjestetään muun muassa sikiökaudella SSRI-lääkkeille altistuneiden lasten kliininen seuranta ja kuvantaminen, fenotyyppitutkimus sekä molekulaarinen ja geneettinen tutkimusosio.
 
Tutkimusryhmä: Professori Andre Sourander, professori Mika Gissler, Heli Malm, Miia Artama, David Gyllenberg.
Asiasana:
Tagit: