in English
 
 
Voimaperheet
Voimaperheet on Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen toteuttama hanke, jossa tutkitaan uutta internetin ja puhelimen välityksellä tarjottavaa etähoito-ohjelmaa. Tieteelliseen näyttöön perustuva ohjelma on kehitetty lasten käytösongelmien ennaltaehkäisevään hoitoon.
 
Voimaperheet on suurin Suomessa koskaan toteutettu mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn tähtäävä, lapsiväestöön kohdistuva tutkimushanke. Hankkeeseen on saatu sitoutettua Lounais-Suomesta 43 lastenneuvolaa ja niiden henkilökunta. Hanke on jo herättänyt huomattavaa kiinnostusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon edustajien sekä päättäjien keskuudessa valtakunnallisesti.

Hankkeen taustaa

Voimaperheet-hoito-ohjelmaa lähdettiin kehittämään, koska lasten mielenterveyttä kartoittavissa epidemiologisissa tutkimuksissa on osoitettu toistuvasti, että lapsuuden häiriökäyttäytymisen ja aikuisiässä ilmenevien sosiaalisten ja mielenterveyden ongelmien välillä on vahva yhteys. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 12 - 20 prosentilla lapsista on mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Yleisimpiä niistä ovat käyttäytymisen häiriöt, kuten aktiivisuuden- ja tarkkavaisuuden häiriöt (ADHD), tarkkaavaisuuden häiriöt (ADD), uhmakkuushäiriöt (ODD) ja ahdistus- sekä levottomuushäiriöt.
 
Tällä hetkellä Suomesta puuttuvat lapsille suunnatut matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut. Nykyisten tietoliikenneyhteyksien avulla on mahdollista tarjota ennaltaehkäiseviä mielenterveyspalveluita suhteellisen vähäisin kustannuksin. Myös uudelle teknologialle luonteenomaista hoidon ajankohtaan ja paikkaan liittyvää joustavuutta kannattaa hyödyntää matalan kynnyksen hoitomahdollisuuksien kehittämisessä.

Voimaperheet-tutkimushankkeen osana toteutetaan myös

  • päiväkotien henkilökuntaa koskeva tutkimus, jossa selvitetään päivähoidossa toteutettavien interventiohankkeiden mahdollisuuksia osana lasten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä. Päiväkotitutkimuksen tavoitteena on kehittää Voimaperheet-hanketta lapsen elinpiiriin kuuluvien palvelujen saamiseksi mukaan hoito-ohjelmaan
    • tutkimus, jossa selvitetään kouluikäisten lasten vanhempien näkemyksiä vanhempainohjantaan liittyvien menetelmien tarpeesta. Tässä tutkimuksessa sovelletaan uudella tavalla kauppatieteissä käytettyä diskreetin valinnan menetelmää.
Voimaperheet-hanketta rahoittavat Suomen Akatemia, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Canadian Institutes of Health Research (CIHR) sekä lukuisat suomalaiset lasten mielenterveyden edistämiseen panostavat yleishyödylliset säätiöt.

Julkaisut 

Fossum S, Cunningham C, Ristkari T, McGrath PJ, Hinkka-Yli-Salomaki S, Sourander A. Does parental mental health moderate the effect of telephone and internet-assisted remote parent training for disruptive 4-year-old children? Scandinavian Journal of Psychology 2018 [ePub ahead of print] doi: 10.1111/sjop.12430.
 
Sourander A, McGrath PJ, Ristkari T, Cunningham C, Huttunen J, Lingley-Pottie P, Hinkka-Yli-Salomäki S, Kinnunen M, Vuorio J, Sinokki A, Fossum S, Unruh A. Internet-Assisted Parent Training Intervention for Disruptive Behavior in 4-Year-Old Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2016; 73(4):378-87. 

Fossum S, Ristkari T, Cunningham C, McGrath P, Suominen A, Huttunen J, Lingley-Pottie P, Sourander A. Parental and child factors associated with participation in a RCT of internet-assisted parent training program. Child and Adolescent Mental Health 2016 [ePub ahead of print]
 
Pihlaja P, Sarlin T, Ristkari T. How Do Day-Care Personnel Describe Children with Challenging Behaviour? Education Inquiry (EDUI) 2015; 6:26003.

McGrath PJ, Sourander A, Lingley-Pottie P, Ristkari T, Cunningham C, Huttunen J, Filbert K, Aromaa M, Corkum P, Hinkka-Yli-Salomäki S, Kinnunen M, Lampi K, Penttinen A, Sinokki A, Unruh A, Vuorio J, Watters C. Remote population-based intervention for disruptive behavior at age four: study protocol for a randomized trial of Internet-assisted parent training (Strongest Families Finland-Canada). BMC Public Health 2013;13:985.
 

Työryhmä

Professori Andre Sourander, Marjo Kurki, Terja Ristkari, Terhi Luntamo, Marjo Kurki, Kaisa Mishina, Tarja Korpilahti-Leino, Susanna Hinkka-Yli-Salomäki, Auli Suominen, Lotta Lempinen, Malin Kinnunen, Anna Zadkova, Milka-Maija Lehtola, Saana Sourander, Susanna Hurme, Sari Aarnipuu, Pinja Kokkonen, Miia Suilamo, Marjukka Maunuksela, Kaisa Lamminen, Atte Sinokki, Jarna Lindroos
Asiasana:
Tagit: