in English
 
 
Pienipainoisten riskilasten käyttäytyminen ja toimintakyky imeväisiästä kouluikään

Tutkimuksen tavoitteena on:

  • selvittää sikiöaikaisten riskitekijöiden vaikutusta lapsen pitkäaikaisennusteeseen
  • selvittää tehohoidon erilaisten hoitokäytäntöjen vaikutusta lapsen pitkäaikaisennusteeseen ja parantaa sitä kautta keskosten hoitoa
  • mitata uusilla menetelmillä aivojen rakennetta ja kypsymistä keskosilla, ja selvittää aivojen rakenteellisten piirteiden ja kypsymisen merkitystä imeväisen käyttäytymisessä ja lapsen myöhemmässä kehityksessä
  • tutkia keskosen motoriikkaa, aistitoimintoja ja varhaisheijasteita 36 raskausviikolta lähtien ja löytää oireita, joilla voidaan ennustaa myöhempiä kehitysongelmia
  • tutkia keskosen käyttäytymistä, tarkkaavuutta ja kehitystä, sekä selvittää varhaisvaiheen kehityksen merkitystä myöhempään kehitykseen nähden.
  • tutkia keskosen varhaisvaiheen kielellis-kommunikatiivisen kehityksen erityispiirteitä ja tarkastella tämän kehityksen yhteyttä myöhempään kielelliseen kehitykseen nähden
  • tutkia keskosen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, siihen vaikuttavia tekijöitä ja sen   merkitystä myöhemmälle kehitykselle
 

11 vuoden iässä tehtävien tutkimusten tavoitteena on:

  • selvittää keskosen kognitiivista kehitystä ja neuropsykologisia ja akateemisia taitoja 11 vuoden iässä
  • arvioida pitkäaikaistutkimuksessa kertyneen seuranta-aineiston perusteella kognitiivisen kehitykseen ja kouluselviytymiseen vaikuttavia riskitekijöitä ja suojaavia tekijöitä
  • tutkia toiminnanohjauksen taitoja ja työmuistia sekä arvoida niiden vaikutusta kouluselviytymiseen
 
Riskilasten kehitysseuranta on tärkeää, jotta pienten keskoslasten perheille voitaisiin antaa luotettavaa tietoa lapsen selviytymisestä varhaislapsuudessa ja kouluiässä. Tutkimus on myös yhteiskunnallisesti tärkeää: tarvitaan riittävän suuriin potilasaineistoihin ja pitkäaikaisseurantaan perustuvia tutkimuksia, jotta yhteiskunnan käytössä olevat resurssit osattaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.
 
 
 

Asiasana:
Tagit: