in English
 
 
Työterveyshuolto ja ympäristölääketiede
​"Shop scene with women sewing and men fitting a dress on a form." International Ladies Garment Workers Union Photographs (1885-1985) Kuvalähde: Kheel Center
​Laki (1383/2001) velvoittaa työnantajaa ehkäisemään ja torjumaan työstä ja työolosuhteista johtuvia terveysvaaroja ja haittoja sekä suojelemaan ja edistämään työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä. Ennaltaehkäisyn ohella työterveyshuoltoon voi liittää myös avosairaanhoitoa.
 
Työterveyshuollon perusopetusta annetaan cursus 4:llä ja cursus 8:lla. Cursus 11:llä opetus on osa Lääkäri ja yhteiskunta -opintokokonaisuutta. Viime vuosina työterveyshuollon oppiala on erikoistumisopintojen osalta hyvin voimakkaasti verkostoitunut. Oppiaineemme on mukana valtakunnallisessa Työterveyshuollon virtuaaliyliopistohankkeessa (TTHVYO).
 
Turun yliopisto ohjaa myös työterveyshuollon ja työlääketieteen alan väitöskirjatutkimuksia yhteistyötahojen kanssa.
Asiasana:
Tagit: