in English
 
 
Perusopetus
​A row of sealing machines in the H. J. Heinz can factory, with female workers operating them. From the materials for the Alaska-Yukon-Pacific Exposition of 1909, held in Seattle.
​Perusopetuksessa työterveyshuollolla on luentoja kursseilla C4 ja C8. Lisäksi C 11:lla on 1,5 op:n opintokokonaisuus, joka koostuu luennoista ja ryhmäopetuksesta. Opintojakson tavoitteena on ymmärtää työterveyshuollon tavoitteet, toimintatavat ja yhteydet muuhun terveydenhuoltoon. Jaksolla käsitellään työn ja terveyden välistä vuorovaikutusta, työikäisen väestön terveydenhuoltoa, biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten terveysriskien arviointia, työperäisiä sairauksia ja ammattitautien diagnostiikkaa sekä työkyvyn arviointia ja varhaiskuntoutusta.
Asiasana:
Tagit: