in English
 
 
SataKunta-hankkeeseen liittyvät julkaisut ja muut viitteet

Tälle sivulle tulee linkkejä tärkeisiin artikkeleihin, muihin julkaisuihin ja viranomaisohjeisiin.

SataKunta-hankkeen omat Facebook-sivut on nyt avattu.

https://www.facebook.com/satakuntahanke/

 

Tietoa tiivistyskorjausten onnistumisesta: Jimmy Sobbott Metropolia amk.

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/82613/Tiiveystarkastelut+ja+tiivistyskorjaukset+liike-+ja+palvelurakennuksiin.pdf;jsessionid=A626E3165516F9D17F721D7F6ABF248E?sequence=1

 

THL on käynnistänyt kansallisen sisäilmaohjelman sisällön tuottamisen noin vuosi sitten. Tuloksien valmistumisesta ei ole vielä tietoa. Suunnittelu jatkuu edelleen.

https://thl.fi/fi/-/thl-valmistelee-ehdotuksen-kansallisen-sisailmaohjelman-kaynnistamiseksi

 

Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali:

http://vnk.fi/tutkimushanke/-/asset_publisher/1927382/kuntien-rakennuskannan-kehitys-ja-saastopotentiaali

 

Terveet tilat ohjelma hyväksyttiin 3.5.2018

http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvosto-hyvaksyi-terveet-tilat-ohjelman

Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160822/J02_2018_Terveet%20tila%202028%20-%20toimenpideohjelma_kansilla.pdf?sequence=1&isAllowed=y (valitettavasti raportissa ei mainita lainkaan käsitteitä korjausrakentaminen, tiivistyskorjaukset, biosidit, astma, alveoliitti tai infektiot).

Juuri tämän vuoksi Satakunta-hanke on välttämätön.

Asiasana:
Tagit: