in English
 
 
Luentotallenteet

OAJ:n, TEHY:n ja SuPer-liiton yhteinen julkilausuma joka julkaistiin 24.8.2018 Satakunta-hankkeen kansainvälisessä seminaarissa OLD PROBLEMS - NEW SOLUTIONS.

                                                                                                                                                 KANNANOTTO
Ammattiliitot OAJ, Super ja Tehy kannanotto Terveet tilat 2028 -hankkeeseen sekä Satakuntahankkeeseen
Järjestöt ovat erittäin huolestuneita julkisten työpaikkojen kunnosta, niiden sisäilmaongelmista ja ongelmien aiheuttamista sairastumisista sekä inhimillisestä kärsimyksestä. Sisäilmaongelmat koskettavat erityisesti julkisissa rakennuksissa työskenteleviä ammattiryhmiä ja asiakkaita. Huonolla sisäilmalla on selvä vaikutus terveyteen ja se aiheuttaa mittavia kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä.
 
Ammattijärjestöt OAJ, Super ja Tehy ovat tehneet Turun yliopiston kanssa sisäilmatutkimuksen vuonna 2017. Tutkimustulokset osoittivat, että julkisten rakennusten sisäilman laadussa on edelleen suuria puutteita, epämukavuutta ja koettua haittaa aiheuttavia tekijöitä sekä lääkärin toteamia sairauksia mm. astmaa ja poskiontelotulehduksia. Kuntien rakennuskanta on vanhaa ja kehnossa kunnossa.
 
Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta sekä edistää terveyttä. Ehdotukset eivät ole riittäviä.
 
Ohjelmassa korostetaan julkisten rakennusten sekä korjausrakentamisessa että uudisrakentamisessa rakentamisen kokonaissuunnittelua, rakentamisen laatua ja valvontaa. Tämän kirjauksen pitää olla velvoittavampi, jotta se toteutuu tulevaisuudessa. Lainsäädännössä pitää tehostaa laiminlyöntien sanktioita, jolloin suunnittelu- ja rakentamisvirheet saadaan vähentymään.
 
Ohjelmassa pitää kehittää sisäilmaan liittyvien terveysongelmien tunnistamista ja diagnosointia. Työpaikkakyvyttömyys tulee määritellä ja sairastuneiden sosiaali- ja vakuutusturvaa kehittää. Työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemiseen sekä kuntoutukseen ohjaamiseen pitää tehdä menettelyohjeet. Työterveyshuollon toimintatapojen tehostaminen työntekijän tukemiseksi oireilun esiintyessä on tärkeää vaikeiden sisäilmasairastumisten torjumiseksi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tulee puuttua viivettä esille tuleviin sairastumisiin.
Satakunta -hanke on erittäin toivottu ja tarpeellinen hanke, jonka tavoitteena on vastata valtioneuvoston ja ministeriöiden Terveet tilat 2028-toimenpideohjelman haasteeseen suurella ympäristölääketieteen interventio-ohjelmalla. Toivomme, että lisää kuntia ja kuntayhtymiä hankkeeseen mukaan. Odotamme hankkeelta asiallista tietoa ja tukea rakennusten ylläpitoon, tutkimiseen, korjaamiseen ja uudelleen rakentamiseen. Rakentamisen lisäksi tarvitaan terveellisiä väistötiloja ja interventioita niiden käyttöönotosta.
Kuntien sisäilmatyöryhmien asiantuntemusta tulee kehittää ja hyödyntää päätöksenteossa nykyistä paremmin niin, että ongelmista päästään nopeammin ratkaisuesityksiin kunta-alan työpaikoilla.
 
Helsingissä 23.8.2018
 
Eija Kemppainen                        Riina Länsikallio                                                        Kaija Ojanperä
Työympäristöasiantuntija       Työelämäasiamies                                                  Työympäristöasiantuntija
Super                                              Opetusalan Ammattijärjestö OAJ                     Tehy ry
                                                                       

 

Terveet tilat 2028 -livelähetys Turusta 13.2.2018 
Terveet tilat -keskustelutilaisuus Joensuussa 2.2.2018
Terveet tilat -keskustelutilaisuus Helsingissä 18.1.2018
Terveet tilat -keskustelutilaisuus Oulussa 17.1.2018
Terveet tilat -keskustelutilaisuus Helsingissä 10.11.2017
Tuula Putus - Föreläsning (19.6.2013)

Osallistu keskusteluun Twitterissä tunnisteella #TerveetTilat2028

Asiasana:
Tagit: