in English
 
 
Tutkimus

Kliinistä potilastutkimusta varten Turun yliopistoon on jo aiemmin perustettu TROSSI-yksikkö, jonka toiminta laajenee immunokemiallisten tutkimusten lisäksi myös keuhkofunktiomittauksiin, kun tarvittavat laitehankinnat saadaan tehdyksi.

Tieteelliset tavoitteet

Satakunta-hankkeesta syntyy useita opinnäytetöitä ja väitöskirjoja eri tieteenaloilta. Parhaat toimintatavat esitellään kansainvälisissä kokouksissa ja kongresseissa. Tutkimusohjelmat voivat johtaa merkittävään kansainväliseen yhteistyöhön.

Hankkeet

 • koulujen korjausinterventiot
 • päiväkotien korjausinterventiot
 • sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten korjausinterventiot
 • paloasemien, poliisi- ja oikeustalojen ja muiden erityistilojen korjausinterventiot
 • varuskuntien korjausinterventiot
 • yliopistorakennusten korjausinterventiot
 • puurakentamisen terveyshyötyjen/-haittojen tutkimus
 • uusien rakennusmateriaalien testaus
 • toipumistalojen ja puhdastilojen rakentaminen sisäilmasairaille
 • toksisuuden mittausmenetelmien validointi ja käyttö interventiokohteissa, korrelaatio oireisiin
 • uusien immunologisten ja toksikologisten mittareiden kehittäminen, validointi ja käyttöönotto

Onnistumisen mittarit

Hankkeen onnistumista ja vaikuttavuutta mitataan mm. seuraavien mittareiden avulla

 • Oirekyselyt (oiretasojen muutos kansallisiin vertailuaineistoihin verrattuna)
 • Terveyspalvelujen käyttö
 • Antibioottien käyttö
 • Poissaolojen seuranta
 • Lääkärin toteamien sairauksien seuranta
 • KELA:n tilastot (lääkkeiden käyttö, erityiskorvattavat lääkkeet)
 • Syöpärekisterin tilastot
 • Työviihtyvyys
 • Työurien piteneminen
 • Kustannus-vaikuttavuusanalyysi · vertailu vanhoihin interventioihin, joita on tehty kunnissa jo v. 2006 alkaen
 • Koko SATAKUNTA-hankkeen evaluaatio 5 ja 10 vuoden kuluttua, hanke päättyy v. 2028

Koulutus

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lounais-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen kanssa ja pääosin VANTTI-koulutusyksikössä.

Asiasana:
Tagit: