in English
 
 
Satakunta-hanke

Untitled2.pngTausta

Samanaikaisesti Valtioneuvoston käynnistämän Terveet tilat 2028-hankkeen kanssa Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaine on aloittanut SATAKUNTA-hankkeen, jonka tavoitteena on auttaa kuntia täyttämään valtioneuvoston ja ministeriöiden TT'28-toimintaohjelman tavoitteet terveistä tiloista vuoteen 2028 mennessä. Kohti terveitä tiloja pyritään suuren ympäristölääketieteellisen interventio-ohjelman avulla. Interventio perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon ja olemassa oleviin viranomaisohjeisiin.

SATAKUNTA-hanke aloitetaan Satakunnasta, mutta kaikkia Suomen kaupunkeja ja kuntia kutsutaan mukaan. Sata ensimmäiseksi ilmoittautunutta kuntaa/kaupunkia otetaan mukaan tutkimusryhmään ja muut noin 200 kuntaa toimivat vertailuaineistona. Osallistuminen on kunnille täysin vapaaehtoista, mutta kunnilta toivotaan pitkäaikaista sitoutumista ohjelmaan.

Seuranta-aika on 10 vuotta eli hanke päättyy Terveet tilat 2028 kampanjan päättyessä, jonka jälkeen parhaat toimintamallit voidaan ottaa käyttöön koko Suomessa. Satakunta-hanketta on pilotoitu eräissä kunnissa jo v. 2008 alkaen, joten alustavia tuloksia on jo olemassa.

SATAKUNTA-hanke on Interventio, johon liittyy useita osia:

  • Rakennustekninen osa, rakennusmateriaalien valintaan ja oikeaan käyttöön liittyvä osio.
  • Mikrobiologinen ja toksikologinen osa. Ympäristömikrobiologinen asiantuntemus Turun yliopistossa keskittyy aerobiologian yksikköön ja biodiversiteettitutkimuksen alueeseen. Toksikologinen tutkimus jakautuu sekä biokemian että biologian laitoksen alueelle.
  • Lääketieteellinen ja immunologinen tutkimus toteutetaan työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineen koordinoimana yhteistyössä useiden muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja sairaaloiden kanssa.
  • Osallistuvien kuntien ja kaupunkien alueellaan toteuttamia korjausinterventioita seurataan useilla eri mittareilla, paitsi käyttäjien terveyden, myös terveystalouden mittareiden avulla. Interventioiden hyödyistä ja mahdollisista haitoista tehdään kustannus-vaikuttavuusanalyysi.
  • SATAKUNTA-hankkeen tutkimuksellisen osan lisäksi hankkeeseen liittyy koulutustapahtumia ja kursseja sekä tiedotusta ja julkaisutoimintaa.

 

Yhteystiedot
työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori
Tuula Putus
Joukahaisenkatu 3-5 B VI krs
20520 TURKU
puh.
0400-671517
tuula.putus[at]utu.fi
 
Vastuuhenkilö Biokemian laitoksella
FT Janne Atosuo
janne.atosuo[at]utu.fi

 

Asiasana: sisäilma;
Tagit: