in English
 
 
VANTTI –täydennyskoulutusohjelma

​Täydennyskoulutusohjelman VANTTI on aloittanut toimintansa työterveyshuollon oppiaineen yhteydessä Turun yliopistossa.

Tausta

1.1.2014 voimaan tulleessa työterveyshuollon asetuksessa http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708  säädetään osa-aikaisista työterveyshuollossa toimivista lääkäreistä mm.: työterveyshuollossa osa-aikaisesti (<20 h/viikko) toimivalla laillistetulla lääkärillä on oltava vähintään viidentoista opintopisteen (15 op) laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.
 
Yli 20 h/ viikossa toimivien on oltava erikoislääkäreitä tai työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä, josta on säädetty erikseen erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista annetussa asetuksessa (420/2012). Vantti-täydennyskoulutusohjelman kursseja voidaan hyväksyttää erikoislääkärikoulutuksen teoreettisiin opintoihin 40 tunnin osalta.
 
Työterveyshuollossa toimivalla laillistetulla terveydenhoitajalla on oltava terveydenhoitajan pätevyys ja lisäksi vähintään viidentoista opintopisteen (15 op) laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.
 
Lisäksi työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian, tai liikunnan alan soveltuva korkeakoulu-, tai muun vastaavan alan aikaisemman ammatillisen tutkinnon lisäksi vaaditaan vähintään kahden opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus.
 

Vantti - täydennyskoulutusohjelman perustaminen

Työterveyshuollon oppiaineen yhteyteen on perustettu täydennyskoulutusohjelma, joka vastaa uuden asetuksen täydennyskoulutustarpeisiin. Täydennyskoulutusohjelma on käsitelty ja hyväksytty Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunnassa ja lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnassa keväällä 2014.
Asiasana:
Tagit: