in English
 
 
Kurssien aiheet ja sisällöt

Tulossa olevat kurssit

 • Vera Hjelt-akatemian seminaarit, joka vuoden touko- ja joulukuussa
 • Pätevöittävä koulutus sosiaalialan ammattihenkilöille, kerran vuodessa
 • Pätevöittävä koulutus työterveyslääkäreille ja -hoitajille, johdantokurssi kerran vuodessa
 • Sisäilmakoulutus, perus- ja jatkokurssi työterveyslääkäreille ja -hoitajille vuosittain
 • Sisäilmakoulutus, jatkokurssi rakennusterveysasiantuntijoille, syksy 2018
 • Toksikologiaa ja riskinarviointia käytännön tilanteissa, johdantokurssi lääkäreille ja työterveyshoitajille, kerran vuodessa
 • Biologiset pölyt maatalous- ja biotalouden töissä, järjestetään tarvittaessa
 • Ympäristölääketiedettä lääkäreille ja terveydenhoitajille, syksy 2018
 • Immunologiaa työterveyslääkäreille, johdantokurssi, pidetty syksyllä 2017, seuraavan kerran syksyllä 2018
 • Epidemiologiaa työterveyslääkäreille, johdantokurssi, toistuu vuosittain
 • Sisäilmakoulutusta terveystarkastajille, uudet näytteenottomenetelmät, syksy 2018
 • VeraHjelt-akatemian seminaari, pidetään kaksi kertaa vuodessa, ks. tarkemmin erikoislääkärikoulutuksen seminaariohjelma

MONIAMMATILLISTA KOULUTUSTA:

Lisätietoja myöhemmin
  

Esimerkkejä järjestettävien kurssien aihealueista ja sisällöstä

•työterveyshuolto terveydenhuollon kentässä
•työterveyshuollon sosiaaliturva ja korvauskysymykset (KELAn säädökset)
•kemialliset altisteet ja riskinarviointi
•terveydenhuollon ammattilaiset sisäilmaryhmissä, lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja riskinarviointi sisäilmaongelmissa
•kuntoutus, työkyvyn tukeminen ja työurien jatkaminen
•työkyvyn arviointi
•reproduktioriskit ja –toksikologia työelämässä
•työterveyshuolto ja neurologiset sairaudet
•suojainten käyttö
•allergologia ja immunologia työterveyshuollossa ja työlääketieteessä
•ammattitaudit ja niiden diagnostiikka (toistetaan vuosittain)
•työperäiset syövät
•työympäristön riskit ammattialoittain, esim. melu, orgaaniset pölyt, elintarviketyö, nanopartikkelit, kaivos- ja metallurgiateollisuus, laivanrakennus, puunjalostus, rakentaminen jne.
•liikennelääketiede
•tuki- ja liikuntaelinsairaudet työterveyshuollon haasteena
•yleiset kansansairaudet työterveyshuollossa
•mielenterveysongelmat ja psykiatriset sairaudet työterveyshuollossa
•työelämän juridiikka
•työelämän terveystaloustiede
•työviihtyvyys, henkinen jaksaminen, työilmapiirikysymykset
•terveyskasvatus, sosiaalipsykologia ja käyttäytymistiede, asenteisiin vaikuttaminen
•väkivallan uhka työssä, työpaikkakiusaaminen
•terveydenhuollon ammattilaisten työterveyshuolto ja työturvallisuuden haasteet
 
Näistä aihealueista kurssitarjontaa suunnataan lääkäreille, työterveyshoitajille ja muille työterveyshuollon ammattihenkilöille siten, että yhdessä oppiminen tukee moniammatillisen tiimin yhteistyötä, selkeyttää vastuunjakoa ja optimoi resurssien käytön.
 
Asiasana:
Tagit: