in English
 
 
Kurssien aiheet ja sisällöt

Tulossa olevat kurssit

 • Vera Hjelt-akatemian seminaari, joulukuu 2016
 • Pätevöittävä koulutus sosiaalialan ammattihenkilöille, tammikuu 2017
 • Pätevöittävä koulutus työterveyslääkäreille ja -hoitajille, johdantokurssi tammikuu 2017
 • Sisäilmakoulutus, johdantokurssi; tammikuu 2017
 • Sisäilmakoulutus, jatkokurssi rakennusterveysasiantuntijoille, helmikuu 2017
 • Toksikologiaa ja riskinarviointia käytännön tilanteissa, johdantokurssi lääkäreille ja työterveyshoitajille, helmikuu 2017
 • Biologiset pölyt maatalous- ja biotalouden töissä, maaliskuu 2017
 • Ympäristölääketiedettä lääkäreille ja terveydenhoitajille, maaliskuu 2017
 • Immunologiaa työterveyslääkäreille, johdantokurssi, huhtikuu 2017
 • Epidemiologiaa työterveyslääkäreille, johdantokurssi, huhtikuu 2017
 • Sisäilmakoulutusta terveystarkastajille, uudet näytteenottomenetelmät, toukokuu 2017
 • VeraHjelt-akatemian seminaari, toukokuu 2017 

MONIAMMATILLISTA KOULUTUSTA:

Lisätietoja myöhemmin
  

Esimerkkejä järjestettävien kurssien aihealueista ja sisällöstä

•työterveyshuolto terveydenhuollon kentässä
•työterveyshuollon sosiaaliturva ja korvauskysymykset (KELAn säädökset)
•kemialliset altisteet ja riskinarviointi
•terveydenhuollon ammattilaiset sisäilmaryhmissä, lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja riskinarviointi sisäilmaongelmissa
•kuntoutus, työkyvyn tukeminen ja työurien jatkaminen
•työkyvyn arviointi
•reproduktioriskit ja –toksikologia työelämässä
•työterveyshuolto ja neurologiset sairaudet
•suojainten käyttö
•allergologia ja immunologia työterveyshuollossa ja työlääketieteessä
•ammattitaudit ja niiden diagnostiikka
•työperäiset syövät
•työympäristön riskit ammattialoittain, esim. melu, orgaaniset pölyt, elintarviketyö, nanopartikkelit, kaivos- ja metallurgiateollisuus, laivanrakennus, puunjalostus, rakentaminen jne.
•liikennelääketiede
•tuki- ja liikuntaelinsairaudet työterveyshuollon haasteena
•yleiset kansansairaudet työterveyshuollossa
•mielenterveysongelmat ja psykiatriset sairaudet työterveyshuollossa
•työelämän juridiikka
•työelämän terveystaloustiede
•työviihtyvyys, henkinen jaksaminen, työilmapiirikysymykset
•terveyskasvatus, sosiaalipsykologia ja käyttäytymistiede, asenteisiin vaikuttaminen
•väkivallan uhka työssä, työpaikkakiusaaminen
•terveydenhuollon ammattilaisten työterveyshuolto ja työturvallisuuden haasteet
 
Näistä aihealueista kurssitarjontaa suunnataan lääkäreille, työterveyshoitajille ja muille työterveyshuollon ammattihenkilöille siten, että yhdessä oppiminen tukee moniammatillisen tiimin yhteistyötä, selkeyttää vastuunjakoa ja optimoi resurssien käytön.
 
Asiasana:
Tagit: