in English
 
 
Koulutuksen sisältö
​Vantti-ohjelman kurssit vastaavat 1.1.2014 voimaan tulleen asetuksen tarpeisiin lääkäreiden ja muiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksesta. Vantti-ohjelma ei ole tutkintoon johtavaa opetusta.
 

Opetuskokonaisuudet

1. perusopetusvaiheen päättäneille lääkäreille asetuksen (asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista 708/2013) 12 §:n tarkoittamissa tilanteissa (yhteensä 15 opintopistettä)
-  opetuskokonaisuuden voi suorittaa 2-3 op:n jaksoissa 1 – 1,5 vuoden aikana
- opetuskokonaisuudesta hyväksytään 40 h teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen erikoislääkäritutkintoa suoritettaessa
 
2. terveydenhoitajakoulutuksen suorittaneille asetuksen (708/2013) 13 §:n edellyttämää koulutusta 2-3 op:n kursseina  1-1,5 vuoden aikana (yhteensä 15 opintopistettä)
 
3. asetuksen 14 §:n edellyttämää opetusta muille työterveyshuollon ammattihenkilöille yhteensä 2 opintopistettä (työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian, tai liikunnan alan tutkinnon suorittaneille)
 
– opetuskokonaisuus suoritetaan 2 op:n jaksoina.
 

Luennoitsijat

Opettajina toimivat kokeneet erikoislääkärit, muut kokeneet kouluttajat, Turun yliopiston dosentit ja muut oman alansa erityisasiantuntijat sekä oppiaineen professori.
 

Hinta

Kurssit ovat maksullisia. Opintokokonaisuuden voi maksaa joko kokonaisuudessaan etukäteen tai kurssi kerrallaan.
 

Soveltuvuus muille erikoisaloille

Soveltuvin osin kursseja voidaan hyväksyttää myös muiden erikoisalojen teoreettisiin opintoihin (sovitaan eri erikoisalojen vastuuhenkilöiden kanssa erikseen osana erikoistumissuunnitelmaa).
 
Tiettyjä kursseja voidaan myös käyttää osana tohtorikoulutusohjelman teoreettista opetusta.
 

Muut kohderyhmät

Em. ammattiryhmien lisäksi jatkokoulutusta järjestetään myös muille terveydenhuollon ammattihenkilöille, työsuojelun, työturvallisuuden ja terveydensuojelun ammattihenkilöille (terveystarkastajat ja valvontaeläinlääkärit, rakennusterveysasiantuntijat jne), ympäristölääketiede (yleislääkärit, työterveyslääkärit) sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto (koululääkärit ja kouluterveydenhoitajat, opiskelijaterveydenhuollossa toimivat).
 
Kursseja ja muuta koulutusta järjestetään kevät- ja syyslukukausien aikana, tarvittaessa myös kesäyliopiston kursseina ja kansainvälisenä opetuksena (International Summer School in the University of Turku, yhteistyössä Turun yliopiston työtieteiden keskuksen ja  Pohjoismaiden toimijoiden kanssa). Koulutusta voidaan järjestää kysynnän mukaan englanniksi tai ruotsiksi.
 
Satakunta-hankkeeseen kuuluva Summer School järjestetään elokuussa 2018. Ks. tarkemmin Satakunta-hankkeen verkkosivut.
Asiasana:
Tagit: