in English
 
 
Voimaperheet-toimintamalli

Voimaperheet-hoito-ohjelman kehittämistyön taustana on laaja kansainvälinen tutkimustieto. Lasten mielenterveyteen liittyvissä tutkimuksissa on osoitettu toistuvasti, että lapsuusiässä alkavat vaikeat käytösongelmat ovat yhteydessä aikuisiän sosiaalisiin ja mielenterveyden ongelmiin. Lapsuuden käytösongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa tarjoamalla vanhemmille keinoja omien kasvatustaitojensa kehittämiseen ja lasten ongelmien hallitsemiseen. Voimaperheet-hankkeessa näitä periaatteita sovelletaan uudella tavalla.

Tällä hetkellä Suomesta löytyy vähän lapsille ja perheille suunnattuja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. Internetin ja puhelimen välityksellä on mahdollista tarjota ennaltaehkäiseviä mielenterveyspalveluja kustannustehokkaalla tavalla suurelle osalle väestöä. Uusi tekniikka mahdollistaa myös mielenterveyttä edistävien palveluiden tarjoamisen asiakaslähtöisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Vuoden 2015 alusta alkaen Voimaperheet-toimintamallia tutkitaan yhteistyössä useiden Suomen kuntien kanssa. Näin pyritään selvittämään, miten väestötasolle viety, etämenetelmin toteutettu vanhempainohjaus palvelee lapsiperheitä ja edistää perheiden hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Voimaperheet kuuluu Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan APEX: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot -tutkimuskokonaisuuteen sekä Suomen Akatemian Lippulaiva-ohjelman rahoittamaan INVEST Inequalities, Interventions, and New Welfare State -hankkeeseen.
Vuonna 2010 aloitettu Voimaperheet-toimintamallin vaikuttavuustutkimus on saanut rahoitusta myös Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys -ohjelmasta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja Canadian Institutes of Health Researchiltä (CIHR) sekä lukuisista suomalaisista lasten mielenterveyden edistämiseen panostavista yleishyödyllisistä säätiöistä.

​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: