in English
 
 
Voimaperheet-toimintamalli

Voimaperheet-hoito-ohjelmaa lähdettiin kehittämään, koska sairauksien esiintyvyyttä kartoittavissa, lasten mielenterveyteen liittyvissä tutkimuksissa on osoitettu toistuvasti, että lapsuuden häiriökäyttäytymisen ja aikuisiässä ilmenevien sosiaalisten ja mielenterveyden ongelmien välillä on vahva yhteys. Lapsuuden käytösongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa tarjoamalla perheelle keinoja omien kasvatustaitojensa kehittämiseen ja lasten ongelmien hallitsemiseen. Voimaperheet-hankkeessa näitä periaatteita sovelletaan uudella tavalla.

Tällä hetkellä Suomesta puuttuvat lapsille suunnatut matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut. Internetin ja puhelimen välityksellä on mahdollista tarjota ennaltaehkäiseviä mielenterveyspalveluita kustannustehokkaalla tavalla suurelle osalle väestöä. Uusi tekniikka mahdollistaa myös mielenterveyttä edistävien palveluiden tarjoamisen asiakaslähtöisesti ajasta ja paikasta riippumatta.​

Voimaperheet-hanketta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Canadian Institutes of Health Research (CIHR) sekä lukuisat suomalaiset lasten mielenterveyden edistämiseen panostavat yleishyödylliset säätiöt.

Keywords:
Tags: