in English
 
 
Studia Maritimassa kuultiin hyvästä merimiestaidosta oikeuskäytännön valossa

​Merilain mukaan aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että alusta kuljetetaan ja käsitellään hyvän merimiestaidon mukaisesti. Mitä sitten on hyvä merimiestaito? Sitä ei ole määritelty laissa, mutta sen laiminlyömisestä kuitenkin määrätään rangaistus.

Hyvän merimiestaidon sisältöä Kurki on tarkastellut eri osatekijöiden kautta. Näitä ovat mm. tähystys ja vahdinpito, turvallinen nopeus, väistämisvelvollisuus, aluksen sijainnin ja kurssin varmistaminen sekä navigointilaitteet ja niiden käyttö. Luotsausta ja aluksen lastausta sekä sääolosuhteiden ennakointia on tarkasteltu niin ikään hyvän merimiestaidon osatekijöinä. Keskeisenä havaintona termi ”hyvä merimiestaito” kuvaa ammatillista huolellisuusvelvoitetta. Kurki kävi luennolla läpi lukuisia mielenkiintoisia oikeustapauksia.

Raimo Kurki on toiminut liikenne- ja viestintäministeriön merenkulkuyksikön päällikkönä yli 17 vuotta. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2006 liikenne- ja viestintäministeriön merenkulkuneuvoksen virasta. Raimo kurki on myös yksi Merenkulun teemapalkinnon saajista.

Aihe kiinnosti yleisöä, jota oli saapunut paikalle lähes täyden auditorion verran. Seuraava luento pidetään 15.11.2016, jolloin aiheena on kustannusten hallinta satamainvestointiprojektissa. Tervetuloa mukaan!

 

Studia Maritima –luento 15.11.2016
Kustannusten hallinta satamainvestointiprojektissa
KTM Juha Uusikartano
Klo 13.00 Raumalla, Winnovan auditorio, Suojantie 2
Klo 16.00 Turussa, Forum Marinumin Ruuma-auditorio, Linnankatu 72

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 11.10.2016 16:45 ,  Päivitetty 11.10.2016 16:49