in English
 
 
Satamatoimijat parantavat työturvallisuutta yhdessä

​Satama on yhteinen työpaikka, jossa työskentelevät henkilöt edustavat eri organisaatioita, kansallisuuksia ja kulttuureita. Siellä on siksi myös työturvallisuuden kannalta useita kriittisiä rajapintoja, joiden sujuvuus on tärkeä osa turvallista työympäristöä.

Toista kertaa järjestettävän Työturvallisuuskulttuuri satamassa -tilaisuuden teemana on turvallinen liikkuminen yhteisellä työpaikalla. Aihetta haasteineen käsitellään yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta. Päivän avaa Liikenneviraston työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen. Päivän aikana kuullaan mm. Suomen eri satamien toimintamalleista, riskien hallinnasta, olemassa olevista säädöksistä ja tarkastustoiminnasta satama-alueella.

Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen
Aika: 4.10.2016 klo 9.30–16.00
Paikka: Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 B 2 krs, Helsinki
Tilaisuuden ohjelma: http://mkkevents.utu.fi/assets/tyoturvallisuuskulttuuri-esite_2016.pdf

Case-esimerkit keskittyvät työturvallisuuskulttuuriin sitouttamiseen ja vertaisoppimiseen eri alojen yhteisistä työpaikoista. Tilaisuuteen osallistuu kuutisenkymmentä henkilöä satamien eri toiminnoista ja toimijoista.
Päivän puhujina kuullaan mm.:
• Apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto ry
• Toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, Rauman Satama Oy
• Turvallisuuspäällikkö Carolus Ramsay, Finnlines Ltd., Ship Management
• Tarkastaja Timo Tuovila, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen ovat osallistuneet Aluehallintovirasto, Ammattiliitto Pro, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry, Rajavartiolaitos, Satamaoperaattorit ry, Suomen Konepäällystöliitto ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Satamaliitto ry, Suomen Varustamot ry, Tulli, Veturimiesten liitto ry ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Anne E. Suominen
Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
p. 040 779 9494, anelsu@utu.fi

http://mkkevents.utu.fi/ty%C3%B6turvallisuuskulttuuri---turvallinen-liikkuminen-ty%C3%B6paikalla.html

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 27.9.2016 10:00 ,  Päivitetty 27.9.2016 10:08