in English
 
 
Studia Maritima: Polaarikoodi - turvaa arktisille vesille
​Johanna Yliskylä-Peuralahti

​Merenkulku polaarialueilla on kasvussa ja Polaarikoodin tavoitteena on turvata merenkulku polaarialueilla. Polaarikoodi tulee voimaan 1.1.2017.

Polaarialueiden erityispiirteitä ovat kylmyys ja erityyppiset jäät, pitkät etäisyydet, syrjäinen sijainti, nopeasti vaihtelevat sääolot, puutteelliset merikartoitus- ja jäätiedot, laivaliikenteen vähäinen määrä, pelastusinfran puute ja viestintälaitteiden toimivuuden epävarmuus. Ympäristö on herkkä laivojen päästöille ja onnettomuuksille. Eteläisellä pallopuoliskolla polaarialueen raja kulkee pitkin kuudettakymmenettä leveyspiiriä. Pohjoisella puolella raja kulkee pääosin samoin jättäen kuitenkin Islannin ja skandinavian alueet polaarialueen ulkopuolelle. Tämä perustuu siihen, että Golf-virta lämmittää Pohjois-Atlantia.

Polaarikoodi sisältää laivan rakennetta, varusteita ja miehistöä koskevia määräyksiä mm. aluksen jäävahvistukseen ja jäissäkulkukykyyn, aluksen turvalliseen operointiin, miehistön pätevyyteen ja kokemukseen ja ympäristömääräyksiin liittyen. Useimmat vaatimuksista ovat tuttuja Itämeren talvioloissa liikkuneille, vaikka Itämeri ei polaarialueisiin kuulukaan.

Polaarialueilla operoivilla aluksilla kuuluu olla polaarilaivatodistuskirja (Polar Ship Certificate). Suomessa sen myöntää TraFi. Liitteenä todistuskirjaan kuuluu vaatimusten mukainen lista aluksen pakollisista laitteistoista. Laivan päällikkö on vastuussa todistuskirjan rajoituksien noudattamisesta. Polaarikoodi ei ota kantaa aluksen jäissäkulkukykyyn, vaan se jää aina varustamon harkintaan. Polaarikoodin lähtökohtana on, että varustamo/rahtaaja valitsee sopivan laiva niihin jää- ja lämpötilaolosuhteisiin missä aiotaan purjehtia.

Suomi ei kuulu Polaarikoodin voimassaoloalueeseen, mutta suomalaisia aluksia ja merenkulkijoita on liikkunut ja liikkuu Polaarialueella. Talvimerenkulku on ”leipälajimme”: Polaarikoodin vaatimukset lisäävät talvimerenkulkuosaamisen ja polaarioloihin soveltuvan teknologian kysyntää. Tämä on mahdollisuus suomalaisen osaamisen viennin kannalta, myös koulutusta voidaan tarjota ulkomaille.

Seuraava Studia Maritima järjestetään 1.3. Aiheena on silloin Merenkulkijan hyvinvointi merimiespalveluiden näkökulmasta.

Katso Studia-Maritima -ohjelma

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 9.2.2016 15:00 ,  Päivitetty 9.2.2016 15:05