in English
 
 
Suomalaisten merimiesten ajatuksia turvallisuuskulttuurista
​M/S bore oli yksi laivoista, joilla Jouni Lappalainen kävi tekemässä tutkimustaan.

​Studia Maritima –luennolla käsiteltiin merenkulun turvallisuuskulttuuria. Aihe onkin ajankohtainen, sillä merenkulun onnettomuudet ovat TraFin mukaan tämän vuoden aikana lisääntyneet.

Luennoitsijana toimi erityisasiantuntija, FT Jouni Lappalainen TraFista. Lappalainen on tutkinut merenkulun turvallisuuskulttuuria ja tehnyt Turun yliopistolle väitöskirjan, jonka aiheena oli, onko 1996 käyttöön otettu ISM-koodi onnistunut luomaan turvallisuuskulttuuria miehistön keskuudessa. Tutkimus tehtiin haastattelemalla alusten miehistöä laivavierailujen aikana.

Tuloksia

  • johdon sitoutuminen on parantunut
  • henkilöstä on aktiivista ja aloitteellista
  • halu jatkuvaan toiminnan parantamiseen
  • raportoinnin tärkeys ymmärrettiin, mutta sitä ei kuitenkaan tehty, koettiin hankalaksi ja työlääksi
  • ISM-koodin myötä roolit ja vastuut ovat selkeitä ja ohjeet ovat yhdenmukaiset ja asiat löytyvät helposti

Perinteinen turvallisuuskäsitys perustuu hyvään merimiestaitoon, joka saavutetaan kokemuksen ja työssä oppimisen kautta. ISM-koodi on kuitenkin saanut hyvän aseman turvallisuuskulttuurin osana. Usein turvallisuutta katsotaan inhimillisten virheiden kautta, pitäisi ennemmin ajatella, että merenkulun turvallisuus on täynnä inhimillisiä onnistumisia, paljon onnettomuuksia pystytään välttämään yksittäisten henkilöiden toiminnan kautta.

Studia Maritima –luennot jatkuvat taas keväällä, ohjelman löydät nettisivuiltamme.

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 13.12.2016 16:35 ,  Päivitetty 13.12.2016 16:41