in English
 
 
Varustamobarometri 2015 julkistetaan 9.12.2015

SPC Finlandin Varustamobarometri 2015 julkistetaan Helsingissä 9. joulukuuta 2015. Varustamobarometrin esittelee tutkimusasiantuntija Jenny Katila, Turun yliopiston Brahea –keskus, merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, SPC Finland.

Suomen meritse kuljetettavaa ulkomaan tavaraliikennettä koskeva kysely tehtiin lokakuussa 2015. Varustamobarometri 2015 – Rederibarometern 2015 on suomen- ja ruotsinkielinen yhteisjulkaisu. Tervetuloa kuulemaan Varustamobarometrin tuloksia vuonna 2015!

Lisätietoja
Tutkimusasiantuntija Jenny Katila 
Puh. 046 920 7831   
jenny.katila@utu.fi  
www.shortsea.fi, mkk.utu.fi

Erikoissuunnittelija Riitta Pöntynen
Puh. 040 351 0476
riitta.pontynen@utu.fi

SPC Finlands Rederibarometer 2015 publiceras i Helsingfors den 9 december 2015. Rederibarometern presenteras av forskare Jenny Katila från SPC Finland, Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitets Brahea-centre.

SPC Finlands barometerenkäten utfördes i oktober 2015. Barometern koncentrerar sig på Finlands utländska varutrafiken på sjöss. Varustamobarometri 2015 – Rederibarometern 2015 är en finsk-svensk sampublikation.

Ytterligare information
Forskare Jenny Katila  
Tel. 046 920 7831    
jenny.katila@utu.fi

Riitta Pöntynen
Tel. 040 351 0476
riitta.pontynen@utu.fi

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 4.12.2015 10:35 ,  Päivitetty 7.12.2015 12:49