in English
 
 
Selvitys Suomen satamiin tehdyistä ja suunnitelluista investoinneista vuosina 2011–2020 on valmistunut
Vuosina 2011–2015 Suomen satamiin tehtiin investointeja yhteensä 437 miljoonan euron arvosta eli keskimäärin 87 miljoonaa euroa vuosittain. Näissä luvuissa ovat mukana ne investoinnit, jotka satamanpitäjät (yleiset satamat omistavat osakeyhtiöt ja teollisuussatamat omistavat yritykset) sekä yleisissä satamissa toimivat satamaoperaattoriyritykset ovat kyselyvastauksissaan ilmoittaneet. Investoinneista 83 prosenttia tehtiin rannikolla sijaitseviin yleisiin satamiin. Suurimmat satamayhtiöiden omat investoinnit tehtiin Helsingin, Kokkolan, Oulun, HaminaKotkan ja Maarianhaminan satamissa.

Vuosille 2016–2020 suunniteltujen investointien kokonaismäärä nousee kyselyn perusteella 602 miljoonaan euroon, mikä on 38 prosenttia enemmän kuin vuosina 2011–2015. Vuosittain investoidaan keskimäärin 120 miljoonaa euroa. Investoinnit jakautuvat satamaryhmittäin niin, että Suomenlahden, Lounais-Suomen ja Pohjanlahden yleiset satamat vastaavat kukin 26–30 prosentin osuudesta ja loput jakautuvat rannikon teollisuussatamien kesken. Satamakohtaisia suunniteltuja investointimääriä ei enää ilmoiteta liikesalaisuuteen perustuen.

Huomionarvoista on, että rannikon teollisuussatamien osuus kaikista investoinneista ja investointien euromäärä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana ja sama kehitys näyttää suunnitelmien perusteella jatkuvan myös tulevana viisivuotisjaksona.

​MKK:n erikoistutkija Tapio Karvonen laati investointiselvityksen Liikenneviraston toimeksiannosta. Selvitys on julkaistu Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä -sarjassa (9/2016) ja se on ladattavissa Liikenneviraston sivuilta.

http://www.liikennevirasto.fi/julkaisut/tutkimukset-ja-selvitykset/v.-2016#.VrMlJk_se51

Tiedot Suomen satamiin tehdyistä ja niihin suunnitelluista investoinneista on koottu säännöllisesti viiden vuoden välein vuodesta 1980 alkaen.

Lisätietoja: 

erikoistutkija Tapio Karvonen​, puh. (02) 333 8160, tapio.karvonen@utu.fi


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 5.2.2016 9:50 ,  Päivitetty 5.2.2016 9:56