in English
 
 
Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta
Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta - hankkeessa selvitetään, millaisesta innovoinnin mallista alueen merielinkeinot hyötyisivät. Tavoitteena on luoda yhteisen kehittämisen toimintamalli, jossa eri elinkeinoalat voivat löytää synergioita keskenään ja muiden alojen kanssa. Merialueen herkkä ja haastava toimintaympäristö otetaan huomioon. Potentiaalisia elinkeinoja innovoinnille ovat mm. matkailu, kalatalous, energia ja meriklusteri.

Hankkeessa selvitetään innovaatiotoiminnan edellytykset ja testataan innovaatioalustan toimintamalli. Hankkeen yrityshaastatteluissa kerätään yritysten näkemyksiä mahdollisuuksista kehittää Satakunnan meri- ja rannikkovesiin liittyvää tai siellä tapahtuvaa toimintaa. Lisäksi kootaan tietoa siitä, millä tavalla eri tyyppiset yritykset haluaisivat kehittää toimintaansa ja millainen yhteiskehittämisen ja innovoinnin malli niiden toimintaan parhaiten sopisi.

 
Hankkeen kokonaisbudjetti on 122 070 euroa, ja EAKR-tuki on 85 449  euroa.
 
 
Asiasana:
Tagit:
VipuvoimaaEU_2014_2020+ EAKR_wepropoliin.pngSatakuntaliitto_logo.jpg

  Yhteystiedot:
  Erityisasiantuntija
  Anne Erkkilä-Välimäki
  puh. 040 592 4931
  anne.erkkila-valimaki@utu.fi