in English
 
 
Talouden epävarmuus alkanut jarruttaa merikuljetusten toipumista

​Käsitellyn rahdin määrä kasvoi 9 % Itämeren satamissa vuonna 2010

 Satamien käsittelemän kokonaisrahdin määrä kasvoi 9 % ja oli 809 miljoonaa tonnia vuonna 2010. Suomessa rahtimäärät olivat vuonna 2009 pudonneet Itämeren maista eniten, ja vuonna 2010 rahtimäärien kasvu oli Suomessa kolmanneksi suurinta. Kokonaisrahtimäärät kasvoivat kaikissa Itämeren maissa lukuun ottamatta Tanskaa ja Latviaa. Voimakkainta kasvu oli Puolassa (+32 %) ja Virossa (+20 %).
 
Yleisesti ottaen kasvu oli voimakkaampaa kansainvälisessä tuonnissa kuin viennissä, sillä tuontimäärät olivat kärsineet eniten talouden taantumasta. Tuonti kasvoi Itämeren satamissa 14 % ja vienti 6 %.
 
Kokonaisrahtimäärillä mitaten Ruotsi palasi johtavaksi maaksi Itämerellä. Sen osuus oli runsas viidennes. Lähes yhtä suuriin rahtimääriin ylsi Venäjä, jonka liikenteestä öljyvienti muodostaa suuren osan.
 
Kaikissa kansainvälisissä rahtityypeissä oli kasvua vuonna 2010, mutta erityisesti sitä oli muiden kuin irtolastien käsittelyssä (+17 %). Tähän luokkaan sisältyvät mm. kontit, joiden käsittely kasvoi eniten (+27 %). Nestemäiset irtolastit muodostivat edelleen selvästi suurimman osan Itämeren satamissa käsitellyistä rahdeista. Niiden kokonaisvolyymi oli 305 miljoonaa tonnia eli noin prosentin enemmän kuin edellisenä vuonna. Kansainvälistä kuivaa irtolastia käsiteltiin yhteensä 190 miljoonaa tonnia, mikä oli 12 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
 
Voimakkaasta kasvusta huolimatta vuoden 2007 huippuvuodesta oltiin vielä jäljessä 2 prosenttia eli 17 miljoonaa tonnia. Vuoden 2007 luvuista eniten oli jäljessä muiden kuin irtolastien käsittely. Vuonna 2010 muuta kuin irtolastia käsiteltiin 8 % vähemmän kuin vuonna 2007 ja kuivaa irtolastia 4 % vähemmän. Nestemäisissä irtolasteissa sen sijaan saavutettiin korkeimmat volyymit vuonna 2010.
 
Kolme suurinta satamaa Itämerellä olivat edelleen Primorsk, Pietari ja Göteborg. Suurin osa kymmenestä suurimmasta satamasta sijoittui itäiselle Itämerelle, ja neljä näistä oli Suomenlahdella.
 

Talous on kehittynyt positiivisesti kaikissa Itämeren maissa vuonna 2011

Etenkin alkuvuosi näytti rohkaisevalta, mutta loppuvuotta kohti kasvuodotukset ovat heikentyneet. Talouden yleinen epävarmuus sekä globaalisti että Euroopassa on heikentänyt kesän jälkeen niin yritysten kuin kuluttajienkin luottamusta merkittävästi. Itämeren alueen maiden toipuminen edellisestä, globaalin rahoitusmarkkinakriisin aiheuttamasta taantumasta on ollut vielä käynnissä. Itämeren maiden kansantaloudet ovat edenneet elpymisessä jonkin verran eri tahtiin, mikä näkyy mm. erilaisina BKT-ennusteina kuluvalle vuodelle. Itämeren alueen maiden yhteenlasketun BKT:n ennustetaan kasvavan tänä vuonna 3,3 % ja ensi vuonna 2,3 % (IMF-ennuste, syyskuu 2011).
 
Merikuljetusmäärät Itämerellä kokonaisuudessaan jatkoivat kasvamistaan kuluvan vuoden ensipuoliskolla. Kahdenkymmenen suurimman sataman käsittelemät rahtimäärät kasvoivat tammi-kesäkuussa noin 7,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon. Useissa satamissa odotetaan vuoden kokonaisrahtimäärissä päästävän vuotta 2010 korkeammalle tasolle.
Varovaisia kasvuodotuksia vuodelle 2012
 

Itämeren satamabarometrin vastaajilla on varovaisen optimistisia odotuksia vuodelle 2012.

Rahtimäärien odotetaan kasvavan verkkaisesti vuonna 2012, mutta samalla kasvuodotuksia hälventää uuden taloudellisen taantuman mahdollisuus.

Odotukset vuodelle 2012 ovat selvästi varovaisempia kuin vuotta aiemmin vuodelle 2011. Baltic Port Index (BPI), joka antaa yleiskuvan satamien odotuksista tulevalle vuodelle, on puolittunut viime vuodesta. BPI on nyt 21 (viime vuonna 50), mikä tarkoittaa, että satamien odotukset ovat heikentyneet vuoden takaisesta, mutta odotukset ovat kuitenkin positiivisia.
 
Kaikkien rahtityyppien määrien odotetaan kasvavan Itämerellä, mutta odotukset muiden kuin irtolastien kehityksestä ovat irtolastien ennustetta paremmat. Muuhun kuin irtolasteihin lasketaan muun muassa kontit ja ro-ro-liikenne, joista etenkin konttiliikenteessä odotetaan edelleen kasvua.
Asiasana:
Tagit:

 

Tilaa julkaisut Turun yliopiston verkkokaupasta